Erikoistumiskoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus

Oletko oman alasi korkeakoulutettu ammattilainen ja kiinnostunut edistämään työelämän hyvinvointia? Haluatko olla vaikuttamassa työyhteisöjen tuottavuuteen ja osaamiseen? Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia työelämän kehittämiseen psykologisen teoria- ja tutkimustiedon pohjalta

Työelämässä on kasvava tarve työ- ja organisaatiopsykologiselle osaamiselle. Sen avulla voidaan edistää yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia, tuottavuutta ja uusiutumista kestävällä tavalla. Tampereen yliopisto tarjoaa yhteistyössä Psykonet-yliopistoverkoston kanssa laadukasta työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutusta, joka nojaa vahvaan tieteelliseen ja tutkimukselliseen perustaan.

Koulutuksessa saat valmiuksia toimia asiantuntijana työhyvinvoinnin edistämiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus sopii jo alalla työskenteleville, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se suoritetaan työn ohessa kahdessa vuodessa. Voit osallistua koulutukseen, jos sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esim. taloustieteistä, hallintotieteistä, sosiaalipsykologiasta tai kasvatustieteistä ja jos voit hyödyntää koulutuksen tarjoamaa osaamista työssäsi.

Opintojen tavoitekesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

2019-2020

Kaupunki

Haku alkaa

Hae viimeistään

Hinta

3 600 €

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kuvaus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän hyvinvointia ja organisaatioiden toiminnan tuloksellisuutta edistävissä tehtävissä, joissa tulee osata hyödyntää työ- ja organisaatiopsykologista tutkimustietoa.

Tyypillisiä sovellusalueita ovat esim. henkilöstön arviointi, kehittäminen, konsultointi ja johtaminen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät. Koulutuksemme antaa myös valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntijaverkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä työ- ja organisaatiopsykologian erikoisasiantuntijana.

Sisältö

Koulutus sisältää opintojaksoja seuraavilta alueilta:
• Yksilön suhde työhön
• Organisaatio- ja henkilöstöpsykologia

Opetusjärjestelyt

Opetus tapahtuu kontaktiopetuksena lähipäivissä sekä verkossa tehtävien ennakko- ja jälkitehtävien muodossa. Kurssiin sisältyy myös muuta itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen kuuluvat lähipäivät toteutetaan pääosin Tampereen yliopiston keskustakampuksella, mutta kontaktiopetusta voi olla muissakin Psykonet-yliopistoissa.

Esitietovaatimukset

Erikoistumiskoulutukset ovat yliopistotasoisia aikuiskoulutuksia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niitä tarjoavat yliopistot ja korkeakoulut.

Voit osallistua koulutukseen, jos sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esim. taloustieteistä, hallintotieteistä, sosiaalipsykologiasta tai kasvatustieteistä ja jos voit hyödyntää koulutuksen tarjoamaa osaamista työssäsi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Lisätietoa

Kouluttajat:
• Professori Saija Mauno
• Lehtori Virpi-Liisa Kykyri

Ota yhteyttä:
• professori Saija Mauno (saija.mauno@uta.fi)
• yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri (virpi-liisa.kykyri@uta.fi)
• opintokoordinaattori Sari Raudasoja (sari.raudasoja@uta.fi); hakemiseen liittyvät asiat
• Psykonet-yliopistoverkoston koordinaattori Tanja Sarlin (tsarlin@utu.fi); Psykonet-yhteistyö

Näin haet

Hakuaika on 7.1 - 28.1.2019.

Hakuilmoitus julkaistaan Psykonet-yliopistoverkoston sivuilla. Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta kirjeitse ja sähköpostilla.