Täydennyskoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Oletko laillistettu psykologi ja kiinnostunut edistämään työelämän hyvinvointia? Haluatko olla vaikuttamassa työyhteisöjen tuottavuuteen ja osaamiseen? Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus antaa sinulle itsenäisen erikoisasiantuntijan osaamisen ja valmiudet kehittää työelämää psykologisen teoria- ja tutkimustiedon pohjalta.

Työelämässä on kasvava tarve työ- ja organisaatiopsykologiselle osaamiselle. Sen avulla voidaan edistää yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia, tuottavuutta ja uusiutumista kestävällä tavalla. Tampereen yliopisto tarjoaa yhteistyössä Psykonet-yliopistoverkoston kanssa laadukasta työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulututusta, joka nojaa vahvaan tieteelliseen ja tutkimukselliseen perustaan.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän hyvinvointia ja organisaatioiden toiminnan tuloksellisuutta edistävissä tehtävissä. Koulutuksen myötä osaat hyödyntää työ- ja organisaatiopsykologista tutkimustietoa. Koulutuksen aikana verkostoidut muiden alan asiantuntijoiden kanssa, ja koulutus vahvistaa jatkuvan asiantuntijana kehittymisen rutiineja.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus on laajuudeltaan 70 opintopistettä ja kestoltaan kolme vuotta. Jos olet laillistettu psykologi ja haluat syventää ja laajentaa osaamistasi sekä verkostojasi työ- ja organisaatiopsykologiassa, erikoispsykologikoulutus soveltuu sinulle. Erikoispsykologikoulutus tuottaa myös työterveyshuollon pätevyyden.

Opintojen tavoitekesto

3 vuotta

Opintojen laajuus

70 opintopistettä

Toteutusaika

2019-2021

Kaupunki

Haku alkaa

Hae viimeistään

Hinta

8 400 €

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja uusiutumista tukevien toimintamallien rakentumista kolmivuotisen erikoispsykologikoulutuksen aikana. Koulutukseen sisältyy ammatillista kasvua ja erikoispsykologin ammatti-identiteetin muodostumista tukeva ryhmätyönohjausprosessi.

Sisältö

Koulutuksessa teoreettiset ja empiiriseen tutkimukseen liittyvät ainekset kytketään oppimistehtävien avulla opiskelijan arkityöhön esimerkiksi palvelemaan ajankohtaisten työongelmien ratkaisua. Opitun soveltamista ammattikäytäntöön tukee myös 10 opintopisteen laajuinen lopputyö, joka voi olla muodoltaan esimerkiksi kehittämishanke.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laillistetuille psykologeille. Tyypillisiä sovellusalueita ovat esim. henkilöstön arviointi, kehittäminen, konsultointi ja johtaminen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät. Koulutuksemme antaa myös valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntijaverkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä työ- ja organisaatiopsykologian erikoisasiantuntijana.

Opetusjärjestelyt

Koulutukseen kuuluvat lähipäivät toteutetaan pääosin Tampereen yliopiston keskustakampuksella, mutta kontaktiopetusta voi olla muissakin Psykonet-yliopistoissa.

Esitietovaatimukset

Koulutukseen voivat osallistua laillistetut psykologit.

Erikoistumiskoulutukset ovat yliopistotasoisia aikuiskoulutuksia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niitä tarjoavat yliopistot ja korkeakoulut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Lisätietoa

Kouluttajat:
• Professori Saija Mauno
• Lehtori Virpi-Liisa Kykyri

Ota yhteyttä:
• professori Saija Mauno (saija.mauno@uta.fi)
• yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri (virpi-Liisa.kykyri@uta.fi)
• opintokoordinaattori Sari Raudasoja (sari.raudasoja@uta.fi); hakemiseen liittyvät asiat
• Psykonet-yliopistoverkoston koordinaattori Tanja Sarlin (tsarlin@utu.fi); Psykonet-yhteistyö

 

Näin haet

Hakuaika on 7.1 - 28.1.2019.

Hakuilmoitus julkaistaan Psykonet-yliopistoverkoston sivuilla. Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta kirjeitse ja sähköpostilla.