Hyppää pääsisältöön

Mervi Vänskä

yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemervi.vanska [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505099235
Keskustakampus

Työtehtävät

Toimin vastuuopettajana Kehityspsykologia I ja II sekä Tutustuminen psykologin työhön -opintojaksoilla. Ohjaan myös kandidaatin sekä pro gradu -tutkielmia. Tutkimustehtäväni liittyvät Kehityksen ihmeet (KEHI), Protecting infant development in the toxic environment of war (TOXIC) sekä RefugeesWellSchool (RWS) -projekteihin.     

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimukseni keskittyy seuraaville sisältöalueille: 1) äitien ja isien mielenterveys ja hyvinvointi läpi vanhemmuuden siirtymän sekä
lapsettomuustaustan ja hedelmällisyyshoitojen vaikutus siihen; 2) lapsen kehityksen varhaiset psykososiaaliset, medikaaliset ja neurotoksiset
riskitekijät; 3) itsesäätely ja psykofysiologinen stressisäätely lapsen kehityksen taustalla vaikuttavana mekanismina; sekä 4) maahanmuuttajanuorten ja 5) lasta odottavien ja vauvaperheiden hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävä interventiotutkimus. 

Sijaisuustieto