Hyppää pääsisältöön
Luuranko

Psykologian koulutus

Tampereen yliopisto

Kouluttaudu ihmismielen ja toiminnan asiantuntijaksi

Psykologista tietoa sovelletaan useissa eri tieteissä.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Psykologian kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 150 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Psykologista tietoa sovelletaan myös yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä.

Psykologian opetus kattaa seuraavat alueet:

  1. kehitys- ja persoonallisuuspsykologia
  2. terveyden ja mielenterveyden psykologia
  3. kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia
  4. työ- ja organisaatiopsykologia
  5. psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja.

Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.