Hyppää pääsisältöön

Psykologian koulutus

Tampereen yliopisto

Kouluttaudu ihmismielen ja käyttäytymisen asiantuntijaksi

Psykologian koulutusohjelmasta valmistuva voi työskennellä psykologina esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa, kouluissa tai neuvoloissa. Psykologista tietoa voidaan soveltaa myös muilla aloilla.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Psykologian kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 150 op

Kaupunki

Tampere

Psykologian opinnoissa yhdistyvät teoria, tilastolliset menetelmät ja vuorovaikutus ihmisten kanssa

Psykologia tutkii ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Alan opetus Tampereen yliopistossa kattaa seuraavat alueet:

  1. kehitys- ja persoonallisuuspsykologia
  2. terveyden ja mielenterveyden psykologia
  3. kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia
  4. työ- ja organisaatiopsykologia
  5. psykologian tutkimusmenetelmät
  6. psykologiset interventiot

Psykologian opiskelu perehdyttää teoreettiseen tietoon ja tilastollisiin menetelmiin. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja ja halua työskennellä ihmisten kanssa.
 

Psykologit työllistyvät erinomaisesti niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille

Psykologin ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä.

Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisenä ammatinharjoittajana (esimerkiksi psykoterapeuttina) tai yksityisellä sektorilla esimerkiksi työterveyspsykologeina tai konsultteina.

Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Lue lisää psykologian koulutuksesta osana hyvinvointitieteitä.