ihmisiä rivissä

Psykoterapeuttikoulutukset

Järjestämme eri psykoterapiamenetelmien uuden asetuksen (VNA 1120/2010) mukaisia psykoterapeuttikoulutusohjelmia. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta jo valmiille psykoterapeuteille ja muille alan ammattilaisille.

Ennakkotietoa tulevista koulutuksista

  • Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutus

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy alkuvuonna 2022, mikäli ohjelmaan on riittävästi hakukelpoisia hakijoita. Tarkemmat tiedot koulutuksesta julkaistaan alkusyksystä 2021.

Lue tarinoita

Terapeutin tie

"Oma työssä jaksaminen ja työn mielekkyys lisääntyvät, kun ammattitaito paranee – kun tiedät tehneesi asiakkaan hyväksi kaiken voitavasi."

Lue Lauri Parkkisen tarina

Tutkittua ja eettistä koulutusta eläinkouluttajille

Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutusohjelma luotiin täyttämään tyhjiö, joka yliopistopohjaisen eläinkoulutuksen tarjonnassa oli. 

Lue koko juttu: Tutkittua ja eettistä koulutusta eläinkouluttajille

Johtoryhmä

Psykoterapeuttikoulutusten toteutuksesta, kokonaislaadusta sekä valintaperusteista vastaa koulutuksen vararehtorin asettama johtoryhmä, joka koostuu 6 jäsenestä, joista 3 ovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, 3 lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan nimeämiä.

Järjestämme ensisijaisesti lapsille ja nuorille, aikuisille ja perheille suunnattuja eri psykoterapiamenetelmien korkeatasoisia koulutusohjelmia.

Johtoryhmän jäsenet 2020-2023
Riittakerttu Kaltiala, professori, nuorisopsykiatria
Kaija Puura, professori, lastenpsykiatria
Johanna Ruusuvuori, professori, sosiaalipsykologia
Martti Tuomisto, professori, psykologia
Elina Vierikko, yliopistonlehtori, psykologia
Merja Viikki, professori, psykiatria

Johtoryhmän sihteerit:
Maritta Harjunpää, asiakkuuspäällikkö
Erja-Leena Järvenpää, asiakkuuspäällikkö

Ota yhteyttä

Psykoterapeuttikoulutuksia koskevat tiedustelut sähköpostitse psykoterapeuttikoulutus.tau [at] tuni.fi

Kiireellisiin koulutuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat asiakkuuspäälliköt
Maritta Harjunpää p. 050 599 4372
Erja-Leena Järvenpää p. 050 320 9663
Katri Saarinen p. 050 437 2671

Hakukelpoisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Martti Tuomisto p. 050 351 8137