ihmisiä rivissä

Psykoterapeuttikoulutukset

Järjestämme eri psykoterapiamenetelmien uuden asetuksen (VNA 1120/2010) mukaisia psykoterapeuttikoulutusohjelmia. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta jo valmiille psykoterapeuteille ja muille alan ammattilaisille.

Haussa nyt

Ennakkotietoa tulevista koulutuksista:

  • Hyvää palautetta saanut ja kiinnostusta herättänyt Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus toteutetaan alkuvuodesta 2021. Lisätietoja tarkemmin loppukeväästä 2020.

Seuraa sivujamme!

Lue tarinoita

Terapeutin tie

"Oma työssä jaksaminen ja työn mielekkyys lisääntyvät, kun ammattitaito paranee – kun tiedät tehneesi asiakkaan hyväksi kaiken voitavasi."

Lue Lauri Parkkisen tarina

Tutkittua ja eettistä koulutusta eläinkouluttajille

Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutusohjelma luotiin täyttämään tyhjiö, joka yliopistopohjaisen eläinkoulutuksen tarjonnassa oli. 

Lue koko juttu: Tutkittua ja eettistä koulutusta eläinkouluttajille

Johtoryhmä

Psykoterapeuttikoulutusten toteutuksesta, kokonaislaadusta sekä valintaperusteista vastaa rehtorin asettama johtoryhmä, joka koostuu 6 jäsenestä, joista 3 ovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, 3 lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan nimeämiä.

Järjestämme ensisijaisesti lapsille ja nuorille, aikuisille ja perheille suunnattuja eri psykoterapiamenetelmien korkeatasoisia koulutusohjelmia.

Johtoryhmän jäsenet 2019
Saija Helmi, yliopistonlehtori, psykologia
Riittakerttu Kaltiala-Heino, professori, nuorisopsykiatria
Kaija Puura, professori, lastenpsykiatria
Johanna Ruusuvuori, professori, sosiaalipsykologia
Martti Tuomisto, professori, psykologia
Merja Viikki, kliininen opettaja, psykiatria

Johtoryhmän sihteerit: Erja-Leena Järvenpää, suunnittelija ja Katri Saarinen, suunnittelija

Ota yhteyttä

Psykoterapeuttikoulutuksia koskevat tiedustelut sähköpostitse psykoterapeuttikoulutus.tau [at] tuni.fi

Kiireellisiin koulutuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat suunnittelijat
Erja-Leena Järvenpää p. 050 320 9663
Katri Saarinen p. 050 437 2671
Maritta Harjunpää p. 050 599 4372

Hakukelpoisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Martti Tuomisto p. 050 351 8137