Hyppää pääsisältöön

Psykoterapeutin osaamisvaatimukset

Nimikesuojatun psykoterapeutin yleiset osaamisvaatimukset on julkaistu Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 taustamuistiossa.

Psykoterapeutin osaaminen edellyttää tietoa

 • ammattialan tieteellisestä perustasta ja alalla tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä
 • tutkimustiedon yhteydestä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön
 • eri psykoterapiamenetelmistä, mielenterveyshäiriöiden synnystä ja kehityksestä vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta
 • psyykkisistä sairauksista ja psykiatrisesta diagnostiikasta sekä psykoterapeuttisesta muutoksesta
 • niistä yhteiskunnan olosuhteista, joilla on vaikutusta yksilöihin ja perheiden elämään
 • alan lainsäädännön ja muiden ammattiryhmien kanssa tehtävän yhteistyön tuomista vaatimuksista ammatin harjoittamiseen

Psykoterapeutin osaaminen edellyttää valmiuksia

 • yhdistää teoreettinen tietämys ja kliininen sovellus
 • luoda hyvä psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde, jota tarvitaan psykoterapeuttisen hoidon edellytysten arvioinnissa
 • itsenäisesti suoriutua suunnitelmallisen terapiaprosessin läpiviemisestä ja kriittisestä prosessin arvioinnista
 • viestiä alan ilmiöistä, kysymyksenasetteluista erilaisilla foorumeilla, viestiä eri terapian osapuolille tehdyistä toimenpiteistä ja hoidon tuloksista sekä tehdä näistä myös asianmukainen dokumentaatio

Psykoterapeutin tulee

 • osoittaa jatkuvaa kykyä kehittää itsetuntemus- ja empatiakykyään (reflektio- ja mentalisaatiokyky)
 • osata huomioida eettiset näkökohdat omassa psykoterapia- ja tutkimustyössään
 • osoittaa ammattimaista suhtautumista ja käyttäytymistä asiakkaisiin ja heidän läheisiinsä.