Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, on psykologi ja psykologian emerita professori Tampereen yliopistossa, tutkimusalueena traumakokemukset, mielenterveys ja kehityksellinen psykopatologia. Interventio- ja preventiotutkimus kohdistuu sotatraumoja kokeneisiin lapsiin ja nuoriin, sekä mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on kiintymyssuhteen ja sosiaalis-emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien suojelevat vaikutusmekanismit. Trauma- ja mielenterveystutkimus kohdistuu varhaiseen vanhemmuuteen korkean riskin perheissä, esimerkkinä päihderiippuvuus, vanhempien masennus sekä sota- ja pakolaisuuskokemukset. Kehitystutkimuksessa analysoidaan perheiden varhaisten psykososiaalisten ja biologisten riskien vs. voimavarojen, sekä vanhemmuuden ja parisuhteen laadun yhteyttä lasten ja nuorten emotionaalis-sosiaaliseen kehitykseen. Ihmisoikeuspsykologian tutkimusaiheita ovat kidutettujen hoidon tehokkuus sekä sotatekniikan vaikutus siviiliväestöön, esimerkiksi pommien sisältämien raskasmetallien vaikutus vauvojen sensomoriseen ja emotionaaliseen kehitykseen. 

Työtehtävät

Tutkimus: (a) Traumakokemusten vaikutus lasten kehitykseen ja perheiden mielenterveyteen, erityisesti kiintymyssuhteet; (b) Varhaisten perhekokemusten yhteys lasten mielenterveyteen ja emotioonalis-sosiaaliseen kehitykseen;(c) Elämän ensimmäisen vuoden merkitys: psykologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset tekijät; (d) Mielenterveysongelmien ehkäisy sodan ja väkivallan olosuhteissa ja , esim. pakolaisnuorilla koulupohjaisest psykososiaaliset interventiot ja terapiat; (e) Vanhemmuus ja vauvan varhainen kehitys maahanmuuttajaperheissä: kulttuuriset, sosiaaliset ja psykofysiologiset prosessit; (f) Vauvan emotionaalisnen, sosiaalinen ja sensorimotorinen kehitystys sotaolosuhteissa, erityisesti sota-aseiden sisältävien raskasmetallien vaikutukset kehitykseen; (g) Kehtolaulujen auditiivinen analyysisi ja kehtolaulujen tunnesisällöt äiti-lapsi -suhteen osoittimina; (h) Vauvan itku: kulttuuriset ja mielenterveydelliset tekijät; (i) Terapeuttisten interventioiden vaikuttavuus huumeriippuvaisilla äideillä: mielenterveys, varhainen vuorovaikutus ja lapsen kehitys; (j) Sikiöaikaisen huumealtistuksen yhteys lapsen sosio-emotionaaliseen, kognitiiviseen ja psykofysiologiseen kehitykseen kouluiässä; (k) Nuoruusiän kiintymyssuhteen ennustajat ja seuraukset mielenterveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Luottamustoimet

Suomen Psykotraumayhdistys ry. puheenjohtaja, https://psykotrauma.fi/

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Psykologia

Tieteenalat

Psykologia: kehityspsykologia: vauva-aika ja nuoruus, mielenterveys, traumatutkimus, huumeriippuvuus

Tutkimusrahoitus

Horizon 2020, EU. Research and Innovation Framework Programme, 2018-2022; Academy of Finland, 2017–2021; Juho Vainion Säätiö, 2017-2020; Alkoholitutkimussäätiö, 2013-2015; Jacobs Foundation, 2015-2019

Merkittävimmät julkaisut

PUBLICATIONS 2016-2023 

Raija-Leena Punamäki

A Peer-reviewed scientific articles 2016-2023

1. Sälevaara, M., Punamäki, R.L., Poikkeus, P., Flykt, M., Tulppala, M., & Tiitinen, A. (2016). Fear and experience of child birth among women who conceived with donated occytes: A prospective cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, , DOI: 10.1111/aogs.12888   

2. Vänskä, M., Punamäki, R.L., Lindblom, J., Tolvanen, A., Flykt, M., Unkila-Kallio, L., Tulppala, M., & Tiitinen, A. (2015). Timing of early maternal mental health and child cortisol regulation. Infant and Child Development, 25(6), 461-483. DOI: 10.1002/icd.1948.

3. Lindblom, J., Peltola, M., Vänskä, M., Hietanen, J., Laakso, A., Tiitinen, A., Tulppala, M., & Punamäki, R.L. (2015). Early family system types predict children’s emotional attention biases at school age. International Journal of Behavioral Development, 1-12. DOI: 10.1177/01650254156208560

4. Lindblom, J., Peltola, M., Vänskä, M., Flykt, M., Tulppala, M., Tiitinen, A., & Punamäki, R.L. (2016). From early family systems to internalizing symptoms: The role of emotion regulation and peer relations. Journal of Family Psychology, 31(3):316-326. doi: 10.1037/fam0000260

5. Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M-L. (2017). Causal attributions of mental health problems and depressive symptoms among older Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, doi: 10.1177/1363461516689003

6. Schubert, C.C., & Punamäki, R.L. (2016). Posttraumatic nightmares of traumatized refugees: Dream work integrating cultural values. Dreaming: International Journal 26,( 1), 10–28, 1053-0797/16/$12.00 http://dx.doi.org/10.1037/drm000002 

7. Isosävi, S., Flykt, M., Belt, R., Posa, T., Kuittinen, S., Puura, K., & Punamaki, R. L. (2016). Attachment representations among substance-abusing women in transition to motherhood: implications for prenatal emotions and mother-infant interaction. Attachment and Human Development, 18(4), 391-417. doi: 10.1080/14616734.2016.1151904

8. Mölsä, M., Kuittinen, S., Tiilikainen, M., Honkasalo, M.L. & Punamäki, R.L. (2016). Mental health among older refugees: The role of trauma, discrimination, and religiousness. Aging and Mental Heatlh DOI:10.1080/13607863.2016.1165183

9. Vänskä, M., Punamäki, R-L., Tolvanen, A., Lindblom, J., Flykt, M., Unkila-Kallio, L., Tulppala, M., & Tiitinen, A. (2016). Paternal mental health trajectory classes and early fathering experiences: Prospective study on a normative and formerly infertile sample. International Journal of Behavioral Development. DOI:10.1177/0165025416654301.

10. Vänskä, M., Punamäki, R.-L., Lindblom, J., Tolvanen, A., Flykt, M., Unkila-Kallio, L., Tulppala, M., & Tiitinen, A. (2016). Parental mental health predicts children’s development at school age. Family Relations. DOI: 10.1111/fare.12260

11. Diab, M., Punamäki, R.L., Qouta, S.R., Palosaari, E., & Peltonen, K. (2017). Can functional emotion regulation protect children’s mental health from war trauma? A Palestinian study. International Journal of Psychology, doi: 10.1002/ijop.12427

12. Eloranta, S., Peltonen, K., Qouta, S.R. & Punamäki,. R.L. (2016). The role of attachment and emotion regulation in the psychosocial intervention among war-affected children. Journal of Child & Adolescent Trauma 10(4), 301-314. doi 10.1007/s40653-016-0115-y

13. Qouta, S.R., Peltonen, Diab, S.Y., Anttila, S., Palosaari, E., & Punamäki, R.L. (2016). Psychosocial intervention and dreaming among war-affected Palestinian children. Dreaming: International Journal 26(2) 2016-31753-001

14. Punamäki, R.L., Tiitinen, A., Lindblom, J., Unkila-Kallio, L., Flykt, M., Vänskä, M., Poikkeus, P., & Tulppala, M. (2016). Mental health and developmental outcomes for children born after ART: a comparative prospective study on child gender and treatment type. Human Reproduction, 31 (1), 100–107, doi:10.1093/humrep/dev273

15. Caserta, T. A., Punamäki, R-L. , & Pirttilä-Backman, A-M. (2016). The buffering role of social support on the psychosocial wellbeing of orphans in Rwanda. Social Development, 26(1), 204-224. doi: 10.1111/sode.12188

16. Caserta, T. A., Punamäki, R-L. , & Pirttilä-Backman, A-M.. (2016). The association between the psychosocial well-being of orphans and the living environments: A case of Rwandan. Child & Family Social Work, doi:10.1111/cfs.12308

17. Caserta, T. A., Pirttilä-Backman, A-M., & Punamäki, R-L. (2016).”The role of stigma and social marginalization on psychosocial well-being of orphans in Rwanda”. Journal of AIDs Care. http://dx.doi.org/10.1080/09540121.2016.1147012

18. Kiviruusu, O. , Björklund , K., Koskinen, H-L., Liski , A. , Lindblom , J., Kuoppamäki, H., Alasuvanto, P., Ojala, T., Samposalo, H., Harmes, N., Hemminki, E., Punamäki, R-L., Sund, R.T. & Santalahti, P. (2016). Short-term effects of the "Together at School" intervention program on children's socio-emotional skills: a cluster randomized controlled trial. BMC Psychology, 4, 27-31.doi;10.1186/s40359-016-0133-4

19. Lindblom, J., Flykt, M., Tolvanen, A. Vänskä, M., Tiitinen, A., Tulppala, M., & Punamäki, R.L. (2016). Early family relationships predict children’s emotion regulation and defense mechanisms. Sage Open, 1-18, DOI: 10.1177/2158244016681393  

20. Punamäki, R.L. (2016). Transition to motherhood in life-endangering environments. Guest Editorial. International Journal of Birth & Parent Education, 3(4), 1-2.

21. Kangaslampi, S., Peltonen, K., Qouta, S., & Punamäki, R.L. (2016). Psychosocial group intervention among war-affected children: An analysis of changes in posttraumatic cognitions. Journal of Traumatic Stress, 29 (4), 546-555. http://dx.doi.org/10.1002/jts.22149 

22. Kuittinen, S., Garcia-Valesque, R., Punamäki, R.L., Castaneda, A., Rask, S., & Suvisaari, J. (2016). Construct validity of the HSCL-25 and SCL-90-Somatization Scales among Russian, Somali, and Kurdish Origin Migrants in Finland. International Journal of Culture and Mental Health, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17542863.2016.1244213

23. Punamäki, R.L. Diab, S.Y., Isosävi, S., Kuittinen, S., & Qouta, S.R. (2017). Maternal pre- and postnatal mental health and infant wellbeing in conditions of war and military violence: The Gaza Infant Study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 10(2), 144-153. doi.org/10.1037/tra0000275 

24. Isosävi, S., Diab, S.Y., Kangaslampi, S., Qouta, S.R., Puura, K., Kuittinen, S., & Punamäki, R.L. (2017). Maternal trauma affects prenatal mental health and infant stress regulation among Palestinian dyads. Infant Mental Health Journal, 38(5), 617-633. DOI: 10.1002/imhj.21658

25. Nyarko, F., & Punamäki, R.L. (2017) Forgiveness among young adult war survivors in African context: Cultural and psychological aspects. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 23(3), 162-173. doi: http://dx.doi.org/10.1037/pac0000245.

26. Manduca, P., Diab, S.Y., Qouta, S.R., Al Baragon, N., & Punamäki, R.L. (2017). A cross-sectional study of the relationship between the exposure of pregnant women to military attacks in 2014 in Gaza and the load of heavy-metal contaminants in the hair of mothers and newborns. British Medical Journal Open. doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014035 

27. Peltonen, K., Kangaslampi, S., Saranpää, J., Qouta, S., & Punamäki, R.L.(2017). Trauma and autobiographical memory: contents and determinants of earliest memories among war-affected Palestinian children. Memory, 25(10):1347-1357. 10.1080/09658211.2017.1303073 

28. Diab, S.Y., Qouta, S.R., Isosävi, S., Kuittinen, S., & Punamäki, R.L. (2017). The protective role of maternal posttraumatic growth and cognitive trauma processing among Palestinian mothers and infants. Infant Behavior and Development, 50, 284–299. doi 10.1016/j.infbeh .2017.05.008 

29. Punamäki, R.L. Isosävi, S., Qouta, S.R., Kuittinen, S., & Diab, S.Y. (2017) War trauma and maternal-fetal attachment predicting maternal mental health, infant development and dyadic interaction in Palestinian families. Attachment and Human Development, https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1330833  

30. Mölsä, M., Tiilikainen, M., & Punamäki, R.L. (2017), Usage of healthcare services and preference for mental healthcare among older Somali immigrants in Finland. Ethnicity & Health, 10.1080/13557858.2017.1346182

31. Peltonen, K., Kangaslampi, S., Saranpää, J., Qouta, S., & Punamäki, R.L. (2017). Peritraumatic dissociation predicts posttraumatic stress disorder symptoms via dysfunctional trauma-related memory among war-affected children. European Journal of Psychotrauma, 8. 10.1080/20008198.2017.1375828

32. Al Baragon, N., Abu Abadi, D., Abdallah, H., Abu Hamad, G., Abu Mosa, T., Baloushah, S., Miqdad, H., Salah, A., El Shawwa, R., Diab, S.Y., Qouta, S.R., Punamäki, R.L. & Manduca, P. (2017).Changes in outcomes of pregnancies in Gaza from 2011 to 2016; relationship with environmental changes and load of heavy metals in mothers and newborns. Reproductive Toxicology, Reproductive Toxicology, 72,41-42.doi http://dx.doi.org/10.1016/ j.repro tox.2017.06.163

33. Punamäki, R.L., Qouta, S., & Peltonen, K. (2018). Family systems approach to attachment relations, war trauma and mental health among Palestinian children and parents. European Journal of Psychotraumatology, 8, 1439649 doi.org/10.1080/20008198.2018.1439649

34. Diab, S.Y., Guillaime, M., & Punamäki, R.L., (2018). Ecological approach to academic achievement in war and military violence: Mediating and moderating role of school, family, and child characteristics. The Elementary School Journal, 119, 1-28. 10.1086/698730

35. Schubert, C., Punamäki, R.L., Castaneda, A., & Suvisaari, J. (2018). Trauma, psychosocial factors and help seeking behavior in three immigrant groups in Finland. Journal of Behavioral Health Studies, 1–18. Doi:.10.1007/s11414-018-9587-x

36. Sälevaara, M., Punamäki, R.L., Poikkeus, P., Flykt, M., Tulppala, M., & Tiitinen, A. (2018). The mental health of mothers and fathers during pregnancy and early parenthood after successful oocyte donation treatment: a one-year prospective study. Scandinavia Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, , DOI - 10.1111/aogs.13421

37. Lunden, M., Punamäki, R.L., & Silven, M. (2018). Children’s psychological adjustment in dual- and single-ethnic families: Coregulation, sosialization values andand emotion regulation in a 7-year follow-up. Infant and Child Development,e2120 /doi.org/10.1002/icd.2120.

38. Purgato, M., Gross, A. L., Betancourt, T., Bolton, P., Bonetto, C., Gastaldon, C., Gordon, J., O’Callaghan, P., Papola, D., Peltonen, K., Punamäki, R.L.,. . . & Barbui, C. (2018). Focused psychosocial interventions for children in low-resource humanitarian settings: a systematic review and individual participant data meta-analysis. The Lancet Global Health, 6(4), e390-e400. doi: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30046-9

39. Diab, S.Y., Palosaari, E., & Punamäki, R.L. (2018). Society, individual, family, and school factors contributing to child mental health in war: the ecological-theory perspective. Child Abuse and Neglect, 84, 205-216, doi.org, 10.1016/j.chiabu.2018.07.033

40. Dalgaard, N., Diab, S.Y., Montgomery, E., Qouta, S.R., & Punamäki., R.L. (2019) Is silence about trauma harmful for children’s mental health? Transgenerational communication in Palestinian Families. Transcultural Psychiatry 1-30. doi: 10.1177/1363461518824430 

41. Lahti, K., Vänskä, M., Qouta, S., Diab, S.Y., Perko, K., & Punamäki, R.L. (2019). Maternal experience of their infants’ crying in the context of maternal war trauma: Determinants and consequences. Infant Mental Health Journal, 40(2), 186-203, doi: 10.1002/imhj.21768

42. Vänskä, M., Diab, S.Y., Perko, K., Qouta, S.R., Al Baragon, N., Myöhänen, A., Punamäki, & R.L. Manduca, P. (2019). Toxic environment of war: Maternal prenatal heavy metal load predicts infant emotional development. Infant Behavior and Development, 55, 1-9. doi.org, 10.1016/j.infbeh.2019.01.002 

43. Isosävi, S., Wahlström, J., Flykt, M., Heiskanen, L., Finger, B., Puura, K., & Punamäki, R.L. (2019).Dysregulated motherhood: Exploring the risk features in a mother’s caregiving representations, Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 18(1), 29-57, doi:10.1080/15289168.2019.1568032 

44. Nyarko, F., & Punamäki, R.L.(2019). Content and meaning of war experiences: A qualitative study among young refugees in Africa. Transcultural Psychiatry, doi: 10.1177/1363461 516689003

45. Punamäki, R.L. (2019). Developmental effects of political violence: An Attachment theory approach. In Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (Eds.). Handbook of Political Violence and Children: Psychosocial Effects, Intervention, and Prevention Policy. Oxford, UK: Oxford University Press.

46. Sezgin, U., & Punamäki, R.L. (2019). Type of traumatic events, mental health problems, and posttraumatic cognitions among Eastern Anatolian women. Journal of Interpersonal Violence, 36(17-18), doi: 10.1177/0886260519858385..

47. Ranta, M., Punamäki, R.L., Clow, A. & Salmela-Aro, K. (2019). The economic stress model in emerging adulthood: The role of social relationships and financial capability. Journal of Emerging Adulthood, doi: 10.1177/2167696819893574

48. Punamäki, R. L., Qouta, S. R., & Diab, S. Y. (2019). The role of maternal attachment in mental health and dyadic relationships in war trauma. Heliyon, 5(12), e02867. /doi.org /10.1016 / j.heliyon.2019.e02867

 49. Salo, S.J., Flykt, M., Isosävi, S., Punamäki, R.L., Kallard, M., Biringen, Z., & Pajulo, M. (2019). Validating an observational measure of prenatal emotional availability among mothers with depressive symptoms. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 34 (1), 55-77.

 50. Salo, S.J., Flykt, M., Mäkelä, J., Kallard, M., Biringen, Z., Pajulo, M., & Punamäki, R.L. (2019). The effectiveness of Nurture- and Play: A mentalization-based parenting group intervention for prenatally depressed mothers. Primary Health Care Research & Development, 20, 1-11, (e157), doi: 10.1017/ S1463423619000914

51. Nyarko, F., & Punamäki, R.L.(2019). Future orientation of youth with a history of war trauma: A qualitative in the African context. Medicine, Conflict and Survival. doi:10.1080/13623699.2019.1706879

52. de Haan, A., Landolt, M. A., Fried, E. I., Kleinke, K., Alisic, E., Bryant, R., Claxton, J., Diehle, J., Lindauer, R., de Roos,C., Halligan, S.L., Hiller, R., Kristensen, C.H., Lobo, B.O.M., Volkmann, N.M., Marsac, M., Barakat, L., Kassam-Adams, N., Nixon, R. D.V., Hogan, S., Punamaki, R.L., Palosaari, E., Schilpzand, E., Conroy, R., Smith, P., Yule, W., & Meiser-Stedman, R. (2019). Dysfunctional posttraumatic cognitions, posttraumatic stress and depression in children and adolescents exposed to trauma: A network analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, n/a(n/a). doi: 10.1111/jcpp.13101

53. Purgato, M., Tedeschi, F., Betancourt, T., Bolton, P., Bonetto, C., Gastaldon, C., Gordon, J., O’Callaghan, P., Papola, D., Peltonen, K., Punamäki, R.L., Richards, J., Staples, J.K., Unterhitzenberger, J., de Jong, J., Jordans, M.J.D., Gross, A.L., Tol, W.A., & Barbui, C. (2019). Mediators of focused psychosocial support interventions for children in low-resource humanitarian settings: analysis from an Individual Participant Dataset with 3143 participants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 07 November 2019, doi.org/10.1111/jcpp.13151

54. Sezgin, U., & Punamäki, R.L. (2020). Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: The role of partner violence. Archives of Women Mental Health, 23(2):155-166. doi:10.1007/s00737-019-00960-w.

55. Punamäki, R.L, Vänskä, M., Perko, K., Qouta, S., & Diab, S.Y. (2020). Vocal emotion expression in infant-directed singing: the role of war trauma- and mental health and impacts on infant development. Infant and Child Development, 11, 1-23. doi: 10.1002/icd.2176

56. Isosävi, S., Diab, S. Y., Qouta, S.R., Kangaslampi, S., Sleed, M., Kankaanpää, S., Puura, K., & Punamäki, R-L. (2020). Caregiving representations in war conditions: Associations with maternal trauma, mental health, and mother-infant interaction. Infant Mental Health Journal,41 (2), 246-263. https://doi.org/10.1002/imhj.21841

57. Punamäki, R.L. (2020) Developmental effects of political violence: An Attachment theory approach. In Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (Eds.) Handbook of Political Violence and Children: Psychosocial Effects, Intervention, and Prevention Policy. New York: Oxford University Press. ISBN 9780190874551.

58. Flykt, M., Punamäki, R.L., & Pösö, T. (2020). Vauvojen huostaanotto kehityksellisenä ja tutkimusperustaisena kysymyksenä. Yhteiskuntapolitiikka,3/2020. https://www.yplehti.fi/ 

59. Al Baraquoni, N., Qouta, Q.R., Vänskä, M., Safwat Y. Diab, S.Y., Punamäki, R.L., & Manduca, P. (2020). Takes time to unravel the ecology of war in Gaza, Palestine: The longterm changes in maternal, newborn and toddlers heavy metal loads, and developmental milestones in the aftermath of the 2014 military attacks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6698. doi.org/10.3390/ijerph17186698

60. Nyarko, F., Punamäki, R.L., Kangaslampi, S., & Peltonen, K. (2020). Emotional intelligence and cognitive skills protecting mental health from stress and violence among Ghanaian youth. Heliyon, 6(5), e03878. doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03878

61. Nyarko, F., Punamäki, R.L., Kangaslampi, S., & Peltonen, K. (2020). How stressful life events and violence are related to mental health: The protective role of social relationships in an African context. Heliyon, 6(8), e04629. doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04629

62. Kankaanpää, S., Isosävi, S., Diab, S.Y., Qouta, S.R., & Punamäki, R.L. (2020). Trauma and parenting beliefs: Exploring the ethnotheories and socialization goals of Palestinian mothers. Child and Family Studies, 29, 2130–2145. doi.org/10.1007/s10826-020-01746-w 

63. Flykt, M., Lindblom, J., Belt, R., & Punamäki, R-L. (2021). The role of mother’s prenatal substance use disorder and early parenting on child social cognition at school-age. Infant and Child Development, e-2221, https://doi.org/10.1002/icd.2221

64. Qouta, S., Vänskä, M., Diab, S.Y., & Punamäki, R.L. (2021). War trauma and infant motor, cognitive, and socioemotional development: Maternal mental health and dyadic interaction as explaining processes, Infant Behavior and Development, 63, https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2021.101532

65. Lindblom, J., Punamäki, R-L., Belt, R., & Flykt, M. (2021). Maternal substance use disorder predicting children’s emotion regulation in middle childhood: The role of early mother-infant interaction. Heliyon 7, doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06728

66. Tammilehto, J., Punamäki, R.-L., Flykt, M., Vänskä, M., Heikkilä, L. M., Lipsanen, J., Poikkeus, P., Tiitinen, A., & Lindblom, J. (2021). Developmental stage-specific effects of parent–child relationship on adolescents’ emotion regulation: A longitudinal study from infancy to late adolescence. Frontiers: Developmental Psychology, 582770. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.582770 

67. Durbeej, N., McDiarmid, S., Sarkadi, A., Feldman, I., Punamäki, R.L., Kankaanpää, R., Andersen. A., Hilden, P.K., Verelst, A., Derluyn, I., Osman, F. (2021). Evaluation of a school-based intervention to promote mental health of refugee youth in Sweden (The RefugeesWellSchool Trial): study protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials 22, 98, 2021. https://doi.org/10.1186/s13063-020-04995-8

68. Punamäki, R-L., Lindblom, J., Belt, R., & Flykt, M. (2021). Maternal substance use disorder predicting children’s emotion regulation in middle childhood: The role of early mother-infant interaction. Heliyon, 7, doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06728 

69. Belt, R., Flykt, M., & Punamäki, R.L. (2021). Äidin raskausajan huumeriippuvuus heijastuu pitkäkestoisesti äidin hyvinvointiin ja lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen. Suomen Lääkärilehti, 76(37), 1964-1968.

70. Flyt, M.S., Vänskä, M., Punamäki, R.L., & Heikkilä, L., Tiitinen, A., Poikkeus, P. & Lindblom (2021). Adolescent attachment profiles associate with mental health and risk-taking behavior. Frontiers in Psychology: Developmental Psychology, 12, 5424. doi.org/10.3389/fpsyg.2021

71. Punamäki, R.L., Diab, M., Qouta, S.R., & Peltonen, K. (2021). How family relationships predict the effectiveness of a psychosocial group intervention among war-affected children (2021). Journal of Education in Emergence, 7, 253-288. doi.org/10.33682/004f-n6d.

72. Shirazi, Y. G., Punämäki, R. L., Peltonen, K., Malekzadeh, M., & Esmaeili, O. (2021). Narrative-based intervention and emotional intelligence in female children. East European Journal of Psycholinguistics, 8(1), 95-109. doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.1.shi

73. Kankaanpää, R., Aalto, S., Vänskä, M., Lepistö, R., Punamäki, R.L., Soye, E., Watters, C., & Peltonen, K., (2022). Effectiveness of psychosocial school interventions in Finnish schools for refugee and immigrant children, “Refugees Well School” in Finland (RWS-FI): a protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials 23, 79, 2022. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05715-6 

74. Punamäki, R.-L., Tammilehto, J., Flykt, M., Vänskä, M., J., Poikkeus, P., Tiitinen, A., & Lindblom, J. (2022). Determinants of sleep quality in adolescence: obstetric, early family and emotion regulation. Journal of Applied Development, 80, https://doi.org/10.1016/j.appdev.2022.101420  

75. Punamäki, R.L., Flykt, M., Lindblom, J., Tiitinen, A., Poikkeus, P. & Vänskä, M. (2022). Do family members sleep alike? sleep features among mothers, fathers, and adolescents and their impact on mental health and relationship. Journal Family Relations, 1-20. doi.org/10.1111/fare.12759 

76. Flykt, M..S, Prince, M., Vänskä, M., Lindblom, J., Minkkinen, J., Tiitinen, A., Poikkeus, P., Biringen, & Punamäki, R.L. (2022). Adolescent attachment to parents and peers in singletons born and twins born with assisted and natural conception. Human Reproduction, Open, 2, hoac012. https://doi.org/10.1093/hropen/hoac012 

77. Punamäki, R.L. (2022). Motherhood in conditions of war and refugee: Biological and psychosocial routes to infant development. In M. Nolan (ed). Contemporary Issues in Perinatal Education. Routledge.

78. Flykt, M.S., Gastelle, M., Punamäki, R.L., & Kerns, K. (2022). Signs of disorganization in middle childhood attachment narratives. Merrill-Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology, 68(3), 266-295. 10.1353/mpq.2022.0013

79. Peltonen, K., Aalto, S., Vänskä, M., Lepistö, R., Punamäki, R.-L., Soye, E., Watters, C., de Wal Pastoor, L., Derluyn, I., & Kankaanpää, R. (2022). Effectiveness of Promotive and Preventive Psychosocial Interventions on Improving the Mental Health of Finnish-Born and Immigrant Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6). https://doi.org/10.3390/ijerph19063686

80. Hilden, P. K., Osman, F., Pastoor, L. d. W., Punamäki, R-L., & Andersen, A. J. (2022). RefugeesWellSchool implementation protocol: In-Service Teacher Training (INSETT). Oslo, Gent: Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, Ghent University.

81. Punamäki, R-L., Durbeej, N., Pastoor, L. d. W., & Osman, F. (2022). RefugeesWellSchool implementation protocol: Teaching Recovery Techniques and In-Service Teacher Training (INSETT). Tampere, Gent: Tampere University, Ghent University.

82. Flykt, M., Belt, R., Salo, S., Pajulo, M., & Punamäki, R.L. (2022). Prenatal reflective functioning as a predictor of substance-using mothers’ treatment outcome: Comparing results from two different RF measures. Frontiers in Psychology: Developmental Psychology, 1-16.doi: 10.3389/tpsyg.2022.909414 

83. Ilomäki, M., Lindblom, J., Salmela, V., Flykt, M., Vänskä, M., Salmi, J., Tolonen, T., Alho, K., Punamäki, R.L., & Wikman, P.A. (2022). Early Life Stress is Associated with the Default Mode and Fronto-limbic Network Connectivity in Early Adulthood. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 23. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.958580

84. Autio, K., Liukkonen, N., Kankaanpää, R., Vänskä, M., Aalto, S., Punamäki, R-L. & Peltonen, K. (2022). Yhteenkuuluvuus ja mielenterveys maahanmuuttajataustaisilla ja Suomessa syntyneillä nuorilla. Psykologia, 57(3), 204-218.

85. Punamäki, R.L. (2022). Traumaattiset sotakokemukset ja mahdollisuus rauhaan. Teoksessa. Ukrainan sota ja maailma sen jälkeen — Sota, rikos ja sovitus (Toim. P. Koistinen & I. Salonen). (sivut 121-137). Tampere: Vastapaino. 

86. Kankaanpää, R., Töttö, P., Punamäki, R.L., & Peltonen (2023). Is it time to revise the SDQ? Psychometric investigation of the SDQ as a measurement model with reflective indicators and as a network. Psychological Assessment (on line) https://doi.org/10.1037/pas0001265

87. Punamäki, R-L., Derluyd, I. & RWS-team (2023). RefugeesWellSchool assessment protocol: Tools for measuring the well-being and social adjustment of immigrant adolescents and parents, and teachers’ work experiences. Ghent University. Belgium.

88. Ghafouri, N., Muhammadi, L., Simoqi, A.H., Punamäki, R.L. (2023) Mental Health in Genocide: Balancing between posttraumatic distress and growth among displaced Yazidi mothers. Journal of Mental Health (in press) 

89. Punamäki, R.L., Diab, S.Y., Drossos, K., Qouta, S.R., & Vänskä, M. (2023). How do acoustic features of maternal infant-directed singing associate with infant cognitive, sensorimotor and socio-emotional development? Infant Behavior & Development, 74, 101908 https://doi. org / 10.1016/j.infbeh.2023.101908) 

90. Vänskä, M., Kangaslampi, M., Heikkinen, M., Lindblom, J., Punamäki, R.L., Poikkeus, P.,Tiitinen, A., Heikkilä, L., & Flykt, M.S. (2023). How mental health is associated with adolescent cortisol and alpha amylase reactivity and coordination. International Journal of Behavioral Development 0 (0), https://doi.org/10.1177/016502542312089)

91. Punamäki, R.L. (2023). Perhedynaaminen näkemys sotatraumaan: Emotionaalinen työnjako, sisarussuhteet ja vanhemmuus. Teoksessa S. Isosävi, M. Ruohomäki, & S-L. Kaunisto (Toim.) Traumatisoituminen ja perhesuhteet. Helsinki:Traumaterapiakeskus.     

92. Ghafaryan Shirazi, Y., Lindblom, J., Punamäki, R.-L., Yli-Peltola, M., & Peltonen, K. (2023). Emotional awareness and internalizing problems: A preliminary test of state and trait associations among adolescents. European Journal of Mental Health, 18, 1–12. https://doi.org/10.5708/EJMH.18.2023.0007

Uusimmat julkaisut