Komponentti
Tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Komponentti

Valmistu tohtoriksi valitsemallasi terveystieteiden alalla

Tule opiskelemaan terveystieteiden tohtoriohjelmaan!

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta terveystieteiden tai filosofian tohtorin tutkinnon. Välitutkintona on mahdollista suorittaa terveystieteiden lisensiaatin tutkinto. Tähän tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Terveystieteiden tohtorin tutkinnon (TtT) pohjana on oltava terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto. Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin.

Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen. Terveystieteiden tohtorintutkinnon voi suorittaa seuraavilla oppialoilla: biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan.

Jatko-opintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa (tutkija, opettaja) että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa. Jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajan näkemyksen omasta oppialastaan yleisemmin. Jatko-opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen. Tohtorin tutkinto mahdollistaa myös opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen.

Terveystieteiden tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle syvällinen käsitys valitusta terveystieteiden oppialasta, sen kehityksestä, perusongelmista, tutkimusmenetelmistä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta terveystieteellistä tietoa ja tiedon sovellutuksia.