Hyppää pääsisältöön

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Valmistu tohtoriksi valitsemallasi terveystieteiden alalla

Tule opiskelemaan terveystieteiden tohtoriohjelmaan!

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Terveystieteen tohtori
Lääketieteen tohtori
Filosofian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Jatko-opintojen tavoitteena on antaa valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa (tutkija, opettaja) että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa. Jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajemman näkemyksen terveystieteistä yleisemmin. Jatko-opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen. Tohtorin tutkinto mahdollistaa myös opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen.

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta terveystieteiden tai filosofian tohtorin tutkinnon. Välitutkintona on mahdollista suorittaa terveystieteiden lisensiaatin tutkinto. Tähän tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT) edellyttää pohjakseen terveystieteiden alan ylemmän korkeakoulututkinnon. Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin.

Terveystieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraavilla oppialoilla: biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti pääohjaajan oppialan mukaan.

Tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö kykenee tekemään itsenäisesti tutkimusta, soveltamaan kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä, luomaan uutta terveystieteellistä tietoa ja tiedon sovellutuksia. Hän pystyy osallistumaan keskusteluun tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakumenettelyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: soc.doctoralstudies.tau(a)tuni.fi. Tohtoriohjelman vastuuhenkilö on dosentti Kirsi Lumme-Sandt (kirsi.lumme-sandt [at] tuni.fi (kirsi[dot]lumme-sandt[at]tuni[dot]fi)).

 

Tutkimussuunnitelmia ja ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaavat:

 • Biostatistiikka: professori Jaakko Nevalainen, jaakko.nevalainen [at] tuni.fi (jaakko[dot]nevalainen[at]tuni[dot]fi)
 • Epidemiologia: professori Anssi Auvinen, anssi.auvinen [at] tuni.fi (anssi[dot]auvinen[at]tuni[dot]fi)
 • Gerontologia: professori Anu Siren, anu.siren [at] tuni.fi (anu[dot]siren[at]tuni[dot]fi)
 • Global Health and Development: professori Meri Koivusalo, meri.koivusalo [at] tuni.fi (meri[dot]koivusalo[at]tuni[dot]fi)
 • Hoitotiede: professori Eija Paavilainen, eija.paavilainen [at] tuni.fi (eija[dot]paavilainen[at]tuni[dot]fi)
 • Kansanterveystiede: professori Pilvikki Absetz, pilvikki.absetz [at] tuni.fi (pilvikki[dot]absetz[at]tuni[dot]fi)
 • Sosiaalipsykiatria: professori Sami Pirkola, sami.pirkola [at] tuni.fi (sami[dot]pirkola[at]tuni[dot]fi)
 • Sosiaali- ja terveyspolitiikka: professori Juho Saari, juho.saari [at] tuni.fi (juho[dot]saari[at]tuni[dot]fi) ja tutkimusjohtaja Lauri Kokkinen, lauri.kokkinen [at] tuni.fi (lauri[dot]kokkinen[at]tuni[dot]fi)
 • Terveydenhuollon johtaminen: professori Juho Saari, juho.saari [at] tuni.fi (juho[dot]saari[at]tuni[dot]fi) ja tutkimusjohtaja Lauri Kokkinen, lauri.kokkinen [at] tuni.fi (lauri[dot]kokkinen[at]tuni[dot]fi)
 • Terveydenhuoltotutkimus: professori Ilmo Keskimäki, ilmo.keskimaki [at] tuni.fi (ilmo[dot]keskimaki[at]tuni[dot]fi)
 • Terveystaloustiede: yliopistonlehtori Neill Booth, neill.booth [at] tuni.fi (neill[dot]booth[at]tuni[dot]fi)
 • Terveyssosiologia: professori Piia Jallinoja, piia.jallinoja [at] tuni.fi (piia[dot]jallinoja[at]tuni[dot]fi)
 • Työterveys: (ei haussa tällä kierroksella)