Komponentti
Tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Valmistu tohtoriksi valitsemallasi terveystieteiden alalla

Tule opiskelemaan terveystieteiden tohtoriohjelmaan!

Jatko-opintojen tavoitteena on antaa valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa (tutkija, opettaja) että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa. Jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajemman näkemyksen terveystieteistä yleisemmin. Jatko-opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen. Tohtorin tutkinto mahdollistaa myös opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen.

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta terveystieteiden tai filosofian tohtorin tutkinnon. Välitutkintona on mahdollista suorittaa terveystieteiden lisensiaatin tutkinto. Tähän tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT) edellyttää pohjakseen terveystieteiden alan ylemmän korkeakoulututkinnon. Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin.

Terveystieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraavilla oppialoilla: biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti pääohjaajan oppialan mukaan.

Tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö kykenee tekemään itsenäisesti tutkimusta, soveltamaan kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä, luomaan uutta terveystieteellistä tietoa ja tiedon sovellutuksia. Hän pystyy osallistumaan keskusteluun tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä.