Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Ymmärrä yhteiskuntaa!

Ohjelma antaa valmiudet toimia menestyksekkäästi laajaa ja syvällistä yhteiskunnan ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Yhteiskuntatieteiden tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Tohtorikoulutuksessa perehdytään omaan erityisalaan, mutta se antaa myös laajan ymmärryksen yhteiskunnan ja ihmisen toiminnasta muuttuvassa maailmassa. Jatko-opinnot vahvistavat teoreettisia ja metodologisia taitoja, valmentavat toimimaan monitieteellisessä tutkimusyhteisössä ja asiantuntijaryhmissä sekä kehittävät tutkimusetiikan ja työelämäosaamisen taitoja. Opintojen tavoitteena on totuuteen ja kriittisyyteen tähtäävän tieteellisen ajattelun omaksuminen, eettisesti kestävän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Tohtorintutkinnon suorittanut tutkija tuntee hyvin oman tutkimustraditionsa teorioita ja menetelmiä, tuntee laajasti yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja sen kysymyksenasetteluja sekä osaa soveltaa erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä tutkimus-, selvitys- ja hallinnollisessa työssä sekä asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tohtorintutkinnon suorittanut asiantuntija ymmärtää, mitä ovat aikamme suuret yhteiskunnalliset muutokset, osaa etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja kysyä kysymyksiä, joita ei vielä ole asetettu. Yhteiskuntatutkimuksen koulutusohjelmasta valmistuneet tohtorit sijoittuvat tutkimus-, koulutus-, kehitys- ja suunnittelu- sekä esimiestehtäviin. Työmarkkinatilanne on erittäin hyvä.

Opintopolusta löydät tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä  sähköpostitse: soc.doctoralstudies.tau(a)tuni.fi. Tohtoriohjelman vastuuprofessori on professori Päivi Honkatukia (paivi.honkatukia [at] tuni.fi).

 

Tutkimussuunnitelmia ja ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaavat:

  • kriminologia ja kriminaalipolitiikka : tutkimusjohtaja Noora Ellonen (noora.ellonen [at] tuni.fi)
  • nuorisotutkimus: professori Päivi Honkatukia (paivi.honkatukia [at] tuni.fi)
  • rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusala: professori Tarja Väyrynen (tarja.vayrynen [at] tuni.fi)
  • sosiaaliantropologia: professori Laura Huttunen (laura.huttunen [at] tuni.fi)
  • sosiaalipolitiikka: professori Marita Husso (marita.husso [at] tuni.fi
  • sosiaalipsykologia: apulaisprofessori Melisa Stevanovic (melisa.stevanovic [at] tuni.fi)
  • sosiaalityö: professori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki [at] tuni.fi)
  • sosiologia: professori Semi Purhonen (semi.purhonen [at] tuni.fi)
  • sukupuolentutkimus: yliopistonlehtori Marja Peltola (marja.peltola [at] tuni.fi)