Hyppää pääsisältöön

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Rakentavasti kritiikkiä ja uutta tietoa

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori (arkkitehtuuri)
Tekniikan tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Kaupunki

Tampere

Tohtoriohjelma sisältää tutkimusalat

  • arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, jossa erityisaloina: rakennusperinnön hoito, architectural design ja yhdyskuntasuunnittelu  
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, jossa erityisaloina: rakennetekniikka, rakentamistalous, infrarakentaminen ja liikenne- ja kuljetustekniikka

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen tutkimus- ja koulutustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisissä yrityksissä ja valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen organisaatioissa.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman hakukelpoisuusvaatimukset, valintaperusteet, ohjeet hakemiseen sekä tietoa tulosten julkistamisesta. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hakudokumenteista, olethan yhteydessä hakijapalveluihin. Mikäli sinulla on tutkintoon ja tutkimuksen tekemiseen liittyen kysyttävää, ota yhteyttä ohjelmaan osoitteella ben.doc.tau(a)tuni.fi.

Ennen hakemista hakijalla tulee olla vastuuohjaajaa. Miettikää vastuuohjaajan kanssa yhdessä mahdolliset muut ohjaajat ja ohjausryhmä.