Hyppää pääsisältöön
Pienoismalli

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Rakentavasti kritiikkiä ja uutta tietoa

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla.

Tohtoriohjelma sisältää tutkimusalat

  • arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, jossa erityisaloina: rakennusperinnön hoito, architectural design ja yhdyskuntasuunnittelu  
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, jossa erityisaloina: rakennetekniikka, rakentamistalous, infrarakentaminen ja liikenne- ja kuljetustekniikka

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen tutkimus- ja koulutustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisissä yrityksissä ja valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen organisaatioissa.