Pienoismalli
Tutkinto-ohjelma

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma

Rakentavasti kritiikkiä ja uutta tietoa

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla.

Tohtoriohjelma sisältää tutkimusalat

  • arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, jossa erityisaloina: rakennusperinnön hoito, architectural design ja yhdyskuntasuunnittelu  
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, jossa erityisaloina: rakennetekniikka, rakentamistalous, infrarakentaminen ja liikenne- ja kuljetustekniikka

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys. 

Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen tutkimus- ja koulutustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisissä yrityksissä ja valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen organisaatioissa.