Tiedekunta

Rakennetun ympäristön tiedekunta

Kampusareena Hervannan kampus

Tältä sivulta löydät tiedekunnan toiminnan perusesittelyn. Ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia löydät tämän linkin kautta.

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä yhteiskunnan sosiaaliseen ja taloudelliseen toimivuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Rakennukset ja yhdyskuntainfra ovat hyvin pitkäikäisiä, joten rakentamisessa ja ylläpidossa tehtävät valinnat ovat pitkävaikutteisia.

Rakennetun ympäristön tiedekunnassa toteutamme korkeatasoista arkkitehtuurin ja rakennustekniikan alojen tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta sekä annamme näihin tutkimusaloihin liittyvää ylintä opetusta. Muodostamme ainutlaatuisen vuorovaikutus- ja innovaatioympäristön, jossa avautuu mahdollisuuksia useisiin monialaisiin rakennetun ympäristön koulutus- ja tutkimusavauksiin. Tavoitteenamme on olla kansallinen tiennäyttäjä rakennetun ympäristön tutkimus- ja koulutuskysymyksissä sekä toimia omilla vahvuusaloillamme kansainvälisesti näkyvänä ja arvostettuna toimijana ja yhteistyökumppanina.

Tiedekuntamme yhteys ympärillä olevaan yhteiskuntaan on vahva ja toteuttamamme yritysyhteistyö on hyvin merkittävää. Seuraamme ympärillämme tapahtuvia muutosprosesseja ja reagoimme niihin järkevästi ja nopeasti kohdistamalla toimintaamme osaamisen kärkikohteisiin. Kestävä rakennettu ympäristö ja sen ylläpito, rakenteet ja niiden toiminta, maa-, pohja- ja rautatierakenteet, uudet teknologiat ja suunnittelumenetelmät sekä mallinnus ovat muutamia esimerkkejä tiedekuntamme valitsemista kehittämiskohteista.

Rakennustekniikan koulutuksen tarjoajana toimimme läheisessä yhteistyössä yliopistokonserniimme kuuluvan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Tarjoamme täysin uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää monialaisia koulutus- ja tutkimustiimejä, joiden saavuttamia tuloksia voidaan soveltaa edelläkäyvästi myös opetuksessa.

Tervetuloa Hervannan kampukselle!