Hyppää pääsisältöön

Kyselytutkimus: Miten koti soveltuu monenlaisen työnteon paikaksi?

Julkaistu 18.6.2024
Tampereen yliopisto
Kuva: T-Winning Spaces 2035
Onko koti sinulle yksityinen tila lepäämistä, palautumista, virkistystä ja sosiaalista kanssakäymistä varten? Vai näetkö sen myös aktiivisena tilana, jossa voit tehdä monenlaista työtä? Kerro tutkijoille, miten järjestät asuinympäristösi voidaksesi työskennellä siellä! Tuore tutkimus etsii etätyön ja digitaalisen työn järjestämiseen kestäviä ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä työntekijää että työnantajaa.

Tampereen yliopiston tutkijat etsivät nyt vastaajia kyselyyn sekä haastateltavia tutkimukseen.  Kyselytutkimuksen toteuttaa Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmä ASUTUT, johtajanaan professori Sofie Pelsmakers, yhteistyössä apulaisprofessori Jonathon Taylorin johtaman Urban Physics -tutkimusryhmän kanssa.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on muodostaa laajempi ymmärrys siitä, miksi ihmiset päättävät työskennellä kotonaan, minkälaisia työtehtäviä he siellä tekevät ja minkälaisia tilallisia tarpeita kotona työskentelevillä ihmisillä Suomessa on. 

Kyselyyn voi vastata kuka tahansa yli 15-vuotias Suomessa asuva henkilö.. Kysely on anonyymi ja luottamuksellinen, ja siihen voi vastata suomeksi tai englanniksi. Kysely on avoinna 18.8.2024 asti ja siihen voi vastata osoitteessa: https://mpt.link/twinningspaces2035

Tutkimuksen osana tehdään myös haastatteluja, jotka tuottavat syvällisempää ymmärrystä kodista työnteon tilana.

– Haastattelemme kiinnostuneita osallistujia heidän kodeissaan, omissa työtiloissaan. Haastattelun aikana osallistujilla on mahdollisuus kertoa kokemuksistaan ja haasteistaan, jotka liittyvät kotona työskentelyyn. Haastattelu kestää noin kaksi tuntia ja se voidaan suorittaa englanniksi tai suomeksi, kertovat tutkijat.

Uusia tilallisia ja toiminnallisia ratkaisuja kotona tehtävään työhön

Tutkimus auttaa ASUTUT-tutkimusryhmää ymmärtämään paremmin kotona työskentelyn sosiaalisia ja tilallisia vaikutuksia. Sen avulla tutkijat voivat kehittää kestäviä tilallisia ratkaisuja ja suunnittelukonsepteja, jotka mahdollistavat työskentelyn kotona.   Kyselyn tulokset auttavat tutkijoita löytämään ratkaisuja ilmastokriisin aiheuttamiin moninaisiin haasteisiin, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat ihmisten työskentelyyn. 

Urban Physics -tutkimusryhmä taas syventyy etätyön energian, ympäristön ja terveyden vaikutuksiin tarkastelemalla, miten asiat voivat muuttua eri skenaarioissa, ja miten ne voivat vaikuttaa terveyteen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Urban Physics -tutkimusryhmä käyttää kyselytuloksia etätyön energian ja ympäristövaikutuksien arvioimiseen laskemalla hiilidioksidipäästöjä eri skenaarioissa sekä tutkimalla etätyön vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteen.

Tutkimukset tehdään osana T-winning Spaces 2035 -tutkimushanketta, joka saa Suomen Akatemian ja Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta. Tutkimus tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Tutkimushankkeen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä tulevaisuuden digitaalisen työn sekä etätyön kestävyyteen liittyvistä haasteista sekä pohtia, miten niihin voidaan vastata tilallisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla, jotka hyödyttävät niin kotitalouksia kuin työnantajiakin.

Lisätiedot

Kysely: 
Jaana Vanhatalo, tutkija
jaana.vanhatalo [at] tuni.fi

Haastattelut, muut tiedustelut:
Dalia Milián Bernal, projektipäällikkö 
dalia.milianbernal [at] tuni.fi