Maisema Hämeensillalta
Tutkinto-ohjelma

Arkkitehtuurin koulutus

Tiedettä, taidetta ja tekniikkaa

Digitalisaatio, globalisaatio, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos haastavat myös arkkitehteja.

Arkkitehdit ovat avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät mm. digitalisaatioon, globalisaatioon ja kaupungistumiseen sekä energiankäyttöön, ilmastonmuutokseen ja niukkeneviin luonnonvaroihin. Arkkitehtien asema Suomessa on merkittävä, sillä rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta, joka muodostaa yli 70 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta.  

Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Luova suunnittelutaidon kehittäminen on keskeisessä asemassa koulutuksessa. Arkkitehtikoulun opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Tampereen Arkkitehtikilta auttaa sinua tutustumaan tuleviin kollegoihisi niin opiskelun ohessa kuin vapaa-ajallakin. Noin 70 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa opiskelee vuosittain Hervannan kampuksella, mikä takaa kansainvälisen oppimisympäristön.  

Arkkitehdin tutkinto antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden, että laaja-alaisen tietämyksen arkkitehtuurin alasta, jossa tiede, taide ja tekniikka yhdistyvät. Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä tai yrittäjänä, mutta myös julkinen sektori on merkittävä työllistäjä. Suomessa arkkitehdit ovat perinteisesti työskennelleet pääosin suunnittelutehtävissä, mutta viime vuosina tehtäväkenttä on laajentunut mm. ympäristö-, kiinteistö-, opetus-, tutkimus- ja kulttuurialalle. Suunnittelutehtävissä painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen.