Kaksi miestä ja nainen tutkivat tabletilta jotain
Tutkinto-ohjelma

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma

Tutkimuksella tietoa teknologiakeskeisen liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tuotantotaloudessa ja tietojohtamisessa.

Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien ongelmien ratkaisua.  Jatkokoulutuksen kohderyhmänä ovat teknis-taloudellisilta tutkimusaloilta valmistuneet diplomi-insinöörit sekä muut syvällisestä osaamisesta kiinnostuneet maisterit. Teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan hakeutuu tuotantotalouden ja tietojohtamisen tutkinto-ohjelmista valmistuneiden lisäksi ihmisiä muiden teknisten tieteiden ja mm. kauppa- ja taloustieteiden aloilta.

Haemme jatko-opiskelijoistamme tuoreita näkymiä alan tiedekentän uudistusmahdollisuuksiin, uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiskunnallisesti oleellisten haasteiden ratkaisuun sekä tiedon soveltamiseen eri teollisuuden ja hallinnon aloilla.  Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen teollisuuden johtotehtäviin, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja opetustöihin sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja johtamistöihin. Teknis-taloudellisesta tohtoriohjelmasta valmistuvat löytävät myös urapolkuja erilaisista asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtävistä teollisuudessa tai julkishallinnossa.