Hyppää pääsisältöön

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Tutkimuksella tietoa teknologiakeskeisen liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tuotantotaloudessa ja tietojohtamisessa.

Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien ongelmien ratkaisua.  Jatkokoulutuksen kohderyhmänä ovat teknis-taloudellisilta tutkimusaloilta valmistuneet diplomi-insinöörit sekä muut syvällisestä osaamisesta kiinnostuneet maisterit. Teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan hakeutuu tuotantotalouden ja tietojohtamisen tutkinto-ohjelmista valmistuneiden lisäksi ihmisiä muiden teknisten tieteiden ja mm. kauppa- ja taloustieteiden aloilta.

Haemme jatko-opiskelijoistamme tuoreita näkymiä alan tiedekentän uudistusmahdollisuuksiin, uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiskunnallisesti oleellisten haasteiden ratkaisuun sekä tiedon soveltamiseen eri teollisuuden ja hallinnon aloilla.  Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit (tai filosofian tohtorit) suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen teollisuuden johtotehtäviin, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja opetustöihin sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja johtamistöihin. Teknis-taloudellisesta tohtoriohjelmasta valmistuvat löytävät myös urapolkuja erilaisista asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtävistä teollisuudessa tai julkishallinnossa.