Hyppää pääsisältöön
At a lecture

Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Kohti vaativia asiantuntijatehtäviä

Tavoitteena on ymmärtää monimutkaisia nykyilmiöitä, jotka kytkeytyvät kiinteästi hallintotieteisiin, kauppa- ja taloustieteisiin tai politiikkaan.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Hallintotieteiden tohtori
Filosofian tohtori
Kauppatieteiden tohtori
Yhteiskuntatieteiden tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon.

Yhteisessä tohtoriohjelmassa opiskelijat tekevät omilla tieteenaloillaan jatkotutkimusta erityisesti tietyissä ydinteemoissa. Näitä ovat esimerkiksi johtaminen sen eri muodoissa, yksityisen ja julkisen sektorin rajapinta, demokratia ja valta, vastuullisuus ja kestävä kehitys, arvonluonti ja innovaatiot, tuloksellisuus, mittaus ja arviointi sekä kaupunki- ja aluekehitys. Tavoitteena on ymmärtää ja tutkia monimutkaisia nykyajan ilmiöitä, jotka kytkeytyvät kiinteästi kauppa- ja taloustieteelliseen, hallintotieteelliseen ja/tai poliittiseen kontekstiin.

Tohtoriohjelmasta valmistuneet tohtorit sijoittuvat vaativiin liike-elämän sekä yksityisen ja julkisen talouden ja hallinnon johtamis- ja asiantuntijatehtäviin.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman hakukelpoisuusvaatimukset, valintaperusteet, ohjeet hakemiseen sekä tietoa tulosten julkistamisesta. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hakudokumenteista, olethan yhteydessä hakijapalveluihin. Mikäli sinulla on tutkintoon ja tutkimuksen tekemiseen liittyen kysyttävää, ota yhteyttä ohjelmaan osoitteella mab.doc.tau(a)tuni.fi.

Ennen hakemista hakijalla tulee olla vastuuohjaaja, katso lista ohjelman vastuuohjaajista. Miettikää vastuuohjaajan kanssa yhdessä mahdolliset muut ohjaajat ja ohjausryhmä.