Hyppää pääsisältöön
At a lecture

Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Kohti vaativia asiantuntijatehtäviä

Tavoitteena on ymmärtää monimutkaisia nykyilmiöitä, jotka kytkeytyvät kiinteästi hallintotieteisiin, kauppa- ja taloustieteisiin tai politiikkaan.

Tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon.

Yhteisessä tohtoriohjelmassa opiskelijat tekevät omilla tieteenaloillaan jatkotutkimusta erityisesti tietyissä ydinteemoissa. Näitä ovat esimerkiksi johtaminen sen eri muodoissa, yksityisen ja julkisen sektorin rajapinta, demokratia ja valta, vastuullisuus ja kestävä kehitys, arvonluonti ja innovaatiot, tuloksellisuus, mittaus ja arviointi sekä kaupunki- ja aluekehitys. Tavoitteena on ymmärtää ja tutkia monimutkaisia nykyajan ilmiöitä, jotka kytkeytyvät kiinteästi kauppa- ja taloustieteelliseen, hallintotieteelliseen ja/tai poliittiseen kontekstiin.

Tohtoriohjelmasta valmistuneet tohtorit sijoittuvat vaativiin liike-elämän sekä yksityisen ja julkisen talouden ja hallinnon johtamis- ja asiantuntijatehtäviin.