Hyppää pääsisältöön

Ihmiset ja teknologiat -tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Koulutustyyppi

Tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Ihmiset ja teknologiat -tohtoriohjelman (DPHAT) tavoitteena on kouluttaa tutkijoita, jotka tutkivat ihmisten, tiedon ja teknologian välisiä suhteita. Koska tutkimusalue on laaja, tarvitaan tietoa ja asiantuntemusta tietotekniikasta ja informaatiotutkimuksesta lähtien ihmistieteisiin, kuten psykologiaan ja sosiologiaan asti.

Ihmiset ja teknologiat -tohtoriohjelma kouluttaa opiskelijoita haastaviin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä ihmislähtöiseen teknologiaan liittyviin asiantuntijatehtäviin. Ala on vahvasti monitieteinen, ja se edellyttää monenlaisten tutkimusmetodologioiden ja tutkimuksellisten lähestymistapojen syvällistä ymmärtämistä.

Tohtoriohjelmassa on neljä tutkimusalaa:

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyvä väitöstutkimus käsittelee erilaisia ​​ uusiin teknologiavälitteisiin järjestelmiin ja sovelluksiin liittyviä näkökulmia, jotka muokkaavat ihmisten jokapäiväistä elämää ja työtä. Tällä tutkimusalalla tutkitaan mm. seuraavanlaisia aiheita:

 • Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen uudet muodot, mukaan lukien multimodaalinen ja multisensorinen vuorovaikutus
 • Vuorovaikutus ja sovellukset uusilla teknologia-alustoilla, kuten virtuaalitodellisuudella, sosiaalisilla roboteilla ja autonomisilla ajoneuvoilla
 • Tietojenkäsittelyjärjestelmien ja tekoälyn ihmiskeskeiset näkökohdat
 • Käyttäjäkokemus ja emootiot informaatioteknologisissa järjestelmissä
 • Digitaalisen teknologian yhteiskunnalliset vaikutukset, saavutettavuus ja etiikka

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimuksen väitöskirjatutkimus liittyy neljään tutkimusalueeseen. Opiskelijasta tulee asiantuntija joko tietokäytännöissä, tiedonhallinnassa, tiedonhaussa tai oppimistekniikoissa. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät valitusta alasta riippuen kirjastoissa, arkistoissa tai muissa tietointensiivisissä julkisen sektorin tai elinkeinoelämän organisaatioissa. Mahdollisia tutkimusteemoja ovat mm.

 • Yksityishenkilöiden ja organisaatioiden tiedotuskäytännöt
 • Tiedonhaku
 • Arkistot ja rekisterit nyky-yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa
 • Koulutusteknologiat
 • Tietolukutaito
 • Kirjasto- ja lukututkimus
 • Tiedonhallinta

Pelit & pelillisyys

Pelit ja pelillisyys -tutkimusala käsittelee monitahoisia yhteiskuntaan, ekologiaan, talouteen, hyvinvointiin, kulttuuriin, lukutaitoon ja teknologiaan sekä ihminen-peli-teknologian käytäntöihin liittyviä haasteita. Pelillistämisen ja peleihin liittyvien teknologioiden suunnittelun ja tutkimuksen kautta tutkimusalalla pyritään käsittelemään ihmiskunnan kohtaamia "hankalia ongelmia" (engl. wicked problems).

Tutkimusaiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Pelillistäminen eri sovellusalueilla, kuten koulutus: esim. serious games, pelipohjainen oppiminen; media: esim. e-sports, sosiaalinen media, pelillistyminen journalismissa; kaupan ala: esim. liiketoimintamallit, pelillistäminen markkinoinnissa; työ: esim. pelillinen työ, pelillistäminen johtamisessa; terveys: esim. kvantifioitu itse, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä pelillistäminen
 • yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyvä pelillistäminen, kuten ympäristö/ilmasto, kulttuuri, hallinto: esim. ihmisen ja metsän vuorovaikutus, ilmastonmuutokseen sitoutuminen, demokratia, osallistuminen, oikeudenmukaisuus, kaupunkisuunnittelu, älykkäät ja pelattavat kaupungit
 • Pelillistämissuunnittelun periaatteet ja menetelmät, pelillisten artefaktien suunnittelu, pelillinen ja spekulatiivinen suunnittelu
 • Kriittinen lähestymistapa pelillistämiseen: esim. pelillistämisen haitalliset vaikutukset, ulkoinen valvonta ja de-gamifikaatio

Hakuajat lukuvuonna 2023-2024 seuraaville tutkimusaloille: ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, informaatiotutkimus sekä pelit ja pelillisyys:

 • Hakuaika 1.8.–1.9.2023, haku päättyy 1.9.2023 klo 15.00 Suomen aikaa. Tulokset 29.9. ja opinto-oikeus alkaa 2.10.
 • Hakuaika 2.9.–2.11.2023, haku päättyy 2.11.2023 klo 15.00 Suomen aikaa. Tulokset 30.11. ja opinto-oikeus alkaa 1.12.
 • Hakuaika 3.11.2023–1.2.2024, haku päättyy 1.2.2024 klo 15.00 Suomen aikaa. Tulokset 29.2. ja opinto-oikeus alkaa 1.3.
 • Hakuaika 2.2.–30.4.2024, haku päättyy 30.4.2024 klo 15.00 Suomen aikaa. Tulokset 9.6. ja opinto-oikeus alkaa 1.8.

Ihmisen ja koneen konvergenssi

Ihmisen ja koneen konvergenssi -tutkimusala kattaa kahdeksan tutkimusaluetta: affektiivinen laskenta, pelillisyys, virtualisointi, kybernetiikka, kaikkialla olevat yhteydet, hajautettu laskenta, tekoäly ja koneoppiminen, sekä robotiikka ja konehavainnointi. Convergence on uraauurtava monitieteinen tutkimusala, jonka tavoitteena on yhdistellä luonnontieteitä ja tekniikkaa (ENG) sekä yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä (SSH). Jokaista opiskelijaa ohjaa kaksi asiantuntevaa ohjaajaa eri aloilta.

Huomaa! Haku ihmisen ja koneen konvergenssi -tutkimusalalle järjesttiin vain kertaluontoisesti 2023.

Tutustu ohjaajiin!

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman hakukelpoisuusvaatimukset, valintaperusteet, ohjeet hakemiseen sekä tietoa tulosten julkistamisesta. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hakudokumenteista, olethan yhteydessä hakijapalveluihin. Mikäli sinulla on tutkintoon ja tutkimuksen tekemiseen liittyen kysyttävää, ota yhteyttä ohjelmaan osoitteella itc.doc.tau(a)tuni.fi.

Ennen hakemista hakijalla tulee olla vastuuohjaajaa. Miettikää vastuuohjaajan kanssa yhdessä mahdolliset muut ohjaajat ja ohjausryhmä.