Opetustilanne
Tutkinto-ohjelma

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Opetustilanne

Muuttuva maailma tarvitsee kasvatuksen ja oppimisen monialaisia erityisasiantuntijoita

Sivistys ja elinikäinen oppiminen voivat ratkaista muuttuvan ja globalisoituvan maailman ongelmia.

Globalisoituva maailma ja muuttuva yhteiskunta kohtaavat monia ongelmia, joihin kasvatus, sivistys ja elinikäinen oppiminen voivat tuottaa ratkaisuja. Kasvatus ja yhteiskunta tohtoriohjelmasta valmistuu kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen erityisasiantuntijoita ja tutkijoita, jotka osallistuvat yhteiskunnan kehittämiseen tasa-arvoisemmaksi, kulttuurisesti suvaitsevammaksi ja ekologisesti kestävämmäksi.

Tohtoriohjelma antaa valmiudet ymmärtää syvällisesti kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen ilmiöitä ja niiden merkitystä yhteiskunnassa. Ohjelmasta valmistuneet pystyvät kriittisesti analysoimaan kasvatustietoa, kasvatustoimintaa ja kasvatusinstituutioita, tuottamaan laadukasta ja luotettavaa tietoa alan ilmiöistä ja muutoksista sekä suunnittelemaan ja ohjaamaan kasvatusalan kehitystä. He työskentelevät alan erityisasiantuntijoina ja tutkijoina yliopistoissa, koulutusinstituutioissa, työelämän organisaatioissa ja hallinnossa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tutustu ohjaajiin!