EDU taustakuva - EDU background image
Tiedekunta

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Olemme kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva sekä sivistysperustaa uudistava tutkimus- ja oppimisyhteisö.  Koulutamme yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tietoisia sekä laaja-alaisesti ajattelevia kasvatusalan asiantuntijoita ja vaikuttajia varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Oppimisyhteisömme arvostaa moniäänisyyttä sekä kannustaa laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Tutkimustoimintamme kohdistuu kasvatustoimintaan sekä kasvatustietoon, ja kasvatusinstituutioihin. Meille kasvatustoiminta merkitsee yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoa, joten me edistämme toiminnallamme kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä yhteiskunnassa.

Toiminnassamme painottuvat

  • muuttuvat ja monikulttuuristuvat kasvatus- ja työympäristöt
  • opettajankoulutuksen yhteiskunnallisuus sekä
  • kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, rakenteet ja kulttuurit.

Asiantuntijoina osallistumme koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Uutisia

Tapahtumia