• Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Fysiikon demolaitteistoa.

TUTKOKE

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäviin kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssi on mukana useissa hankkeissa ja tutkimuksissa sekä julkaisuissa, joita esitellään TutKoKe-sivuilla lyhyesti.

Ajankohtaista

Arvioinnin ulottuvuudet
Arvioinnin ulottuvuudet -julkaisussa pohditaan ja luodaan opetussuunnitelmien perusteiden (POPS 2014; LOPS 2015) oppimiskäsitykseen nojaten arvioinnin teoriaa ja käytänteitä. Osallistumalla arvioinnista ja sen ulottuvuuksista käytävään keskusteluun Tampereen yliopiston normaalikoulu pyrkii omalta osaltaan täsmentämään ja konkretisoimaan suomalaisen koulun arviointiajattelua.  – Lue lisää –

Laura Rantavuoren väitöstutkimus
Normaalikoulun lehtori ja kasvatustieteen tohtori Laura Rantavuoren väitöstutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa, millaisia uusia toiminnan muotoja esiopetuksen ja koulun rajavyöhykkeellä luotiin sekä millaisia resursseja ja esteitä moniammatilliset tapaamiset tuottivat relationaaliselle asiantuntijuudelle. – Lue lisää

Laura Rantavuoren väitöstutkimus
Normaalikoulun lehtori ja kasvatustieteen tohtori Laura Rantavuoren väitöstutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa, millaisia uusia toiminnan muotoja esiopetuksen ja koulun rajavyöhykkeellä luotiin sekä millaisia resursseja ja esteitä moniammatilliset tapaamiset tuottivat relationaaliselle asiantuntijuudelle. – Lue lisää

Vuosien 2018 ja 2019 julkaisuja

Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtoreita oli mukana 2019 julkaistussa eNorssi-julkaisussa Kielitietoisen opettajan opas. Sähköinen julkaisu löytyy http://www.enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/mobile/index.html -osoitteesta.

Useat opettajamme ovat olleet mukana kirjoittajina Suomen harjoittelukoulujen yhteisessä, keväällä 2018 julkaistussa eNorssi-julkaisussa Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa. Julkaisun toimittavat Tampereen Norssin lehtorit Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Sähköinen julkaisu löytyy http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/ -osoitteesta. Keväällä 2020 julkaistaan Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa II.

Tampereen Norssi on mukana myös syksyllä 2018 julkaistussa eNorssin julkaisemassa Oppimista tukeva arviointi -julkaisussa. Sähköinen julkaisu löytyy http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/ -osoitteesta.

Täydennyskoulutus

Tampereen yliopiston normaalikoulu antaa täydennyskoulutusta opettajille järjestämällä  täydennyskoulutustapahtumia. Koulutuspäivät ovat joko koko päivän kestäviä TESO-kelpoisuuden täyttäviä koulutuksia tai lyhytkestoisia muutamien tuntien mittaisia täsmäkoulutuksia. Normaalikoulussa järjestetään myös muiden tahojen opettajille kohdistettua koulutusta.

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi

 

ARVIOINNIN ULOTTUVUUDET
Tampereen yliopiston normaalikoulu
Toim. Olli-Taavetti Kankkunen
Tampere 2020
https://www.tuni.fi/norssi/arvioinnin-ulottuvuudet/

Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä, jossa joukko japanilaisvieraita istuu pöydän ympärillä.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.