• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.

Viisi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.

Oppilaiden ongelma- ja ristiriitatilanteiden selvittely

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Perusasteelle on luotu uusi suunnitelma oppilaiden ongelma- ja ristiriitatilanteiden selvittelyä varten. Suunnitelma löytyy ohessa kuvion muodossa.

Lähtökohtana on, että oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Jos kuitenkin syntyy ongelmatilanteita, niissä toimitaan kuvatulla tavalla ja tarvittaessa yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Oppilaiden ongelma- ja ristiriitatilanteiden selvittely

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa teknisen käsityön tunnilta on poika suunnittelemassa vanerilevyjen kanssa muotoa tulevalle työlleen.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.