• Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Tampereen yliopiston normaalikoulun neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano on määritelty Normaalikoulun johtosäännössä: https://www.tuni.fi/norssi/johtosaanto/  

Neuvottelukunnan jäsenet 2022–2024 Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaneuvoston päätöksen TAU/1983/012/2022 (15.6.2022) mukaisesti ovat:           

Tampereen kaupunki
Ulla Ojalammi, varalla Ville Raatikainen

Normaalikoulu
Emilia Lamu, varalla Maarit Virnes,
Suvi Niemeläinen, varalla Harri Mustonen,
Tiina Ojala, varalla Hanna Lehikoinen

Tiedekunta
Jussi Hanska, varalla Kaisa Rättyä
Miia Collanus, varalla Minna Mäkihonko

Sidosryhmien edustajat

Sorin Sirkus
Merja Koskiniemi, varalla Taina Kopra

Huoltajien edustajat
Santeri Saarinen, varalla Helka Rytkönen
Mia Gerdt, varalla Jaana Lindblad
Sirpa Levola, varalla Suvi Laine
Susanna Blomqvist, varalla Soile Pylsy

Opettajaksi opiskelevien edustaja
Eelis Hyvärinen, varalla Mira Laurinantti

Lukion opiskelijakunnan ja perusopetuksen oppilaskunnan edustajalla kummallakin on puhe- ja läsnäolo-oikeus neuvottelukunnan kokouksissa.

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaanilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus neuvottelukunnan kokouksissa siinäkin tapauksessa, että hän ei ole kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan edustajana neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunnalle asiat valmistelee ja esittelee johtava rehtori.