• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.

Oppilaskunnat

Alakoulun oppilasneuvosto ja yläkoulun oppilaskunnan hallitus

Oppilasneuvosto ja oppilaskunnan hallitus ovat oppilaiden kanavia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on valvoa oppilaiden etuja sekä edesauttaa oppilaiden hyvinvointia koulussa. Oppilaskunnan hallitus jakautuu perusasteen osalta kahteen erilliseen, itsenäisenä yksikkönään toimivaan hallitukseen (alakoulu ja yläkoulu).

Alakoulu

Alakoulun puolella oppilaskunnan hallitus toimii nimellä oppilasneuvosto ja se koostuu luokkaedustajista (2.-6. -luokat), jotka valitaan aina syksyn alussa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Ohjaavana opettajana toimii lehtori Mikko Horila.

Oppilasneuvosto kokoontuu noin kahden-kolmen viikon välein ja käsittelee asioita, jotka oppilaat kokevat tärkeäksi ja asioita, joihin opettajat tarvitsevat oppilaiden mielipiteitä tai apua.

Oppilasneuvoston pääasiallisena tavoitteena on edistää sekä yhteisöllisyyttä että yleistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussa. Oppilasneuvosto pyrkii osaltaan vaikuttamaan mm. välituntiviihtyvyyteen, ruokalan toimintaan, hankintojen ja tilojen suunnitteluun jne.

Normaalikoulun oppilaskunta toimii aktiivisesti mukana myös alueellisessa oppilasparlamenttitoiminnassa sekä koko kaupungin tasolla Tampereen lasten parlamentin toiminnassa.

Yläkoulu

Yläkoulun oppilaskunnan muodostavat kaikki yläkoulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen valitsee edustajisto, johon kuuluu kaksi oppilasta jokaiselta yläkoululuokalta. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anu Eerola. 

Perusopetuslaki (pykälä 47) velvoittaa oppilaskuntatoimintaan. Perusopetuslain mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa opitaan samalla kokoustekniikkaa: kokouksissa puheenjohtaja vetää kokouksen esityslistan mukaisesti ja kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka ovat paperivedoksina oppilaskunnan ilmoitustaululla koulun aulassa. 

Oppilaskunta antaa lausuntoja koulun arkeen liittyvissä asioissa, osallistuu koulun kehittämiseen sekä suunnittelee erilaisia aktiviteetteja yläkoululaisille. Esim. välituntien tanssitapahtumat ovat olleet hyvin suosittuja koko perusopetuksen parissa, samoin jaksotapahtumissa vedetyt tietokisat ja erilaiset välituntikilpailut. Korona-aikaan on kehitelty välituntitoimintaa ulkona. 

Yläkoulun oppilaskunta pyrkii toimimaan yhteistyössä sekä alakoulun että lukion oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa sekä yhteistyössä muiden harjoittelukoulujen oppilaskuntien kanssa (mm. oppilaskuntapäivät). Yhteistyötä pyritään laajentamaan myös Tampereen normaalikoulun vanhemmat ry:n kanssa. Tärkein sidosryhmä oppilaskunnalla ovat koulumme rehtorit, opettajat ja muu henkilökunta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. 

Oppilaskunta osallistuu myös yhteiskunnalliseen toimintaan järjestämällä tarvittaessa varjovaaleja (vaalivuosina) sekä vaalipaneeleita. Tampereen yliopiston normaalikoulun yläkoulun oppilaskunta on edustettuna myös Tampereen nuorisovaltuuston toiminnassa. 

Lähikuvassa kolme kuudesluokkalaista tyttöä hymyilevät iloisena Kaksion katsomossa.
Kuvasa on tarjottimella muffinseja, jotka on juuri valmistettu kotitalouden tunnilta.
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.
Lähikuvassa kuudesluokkalainen Henri hymyilee iloisena.