Punainen neliö

9.-luokkalaisen nivelvaiheopas

Norssille hankittiin keväällä 2022 kymmenen Lego Spike Prime -robottisarjaa yhteistyössä vanhempainyhdistyksen ja FCLab.fi-hankkeen kanssa. Spike-sarja on suunniteltu ala- ja yläkoulun käyttöön ja sen avulla harjoitellaan ohjelmointia, robotiikkaa ja muita STEAM-sisältöjä.

Spike Prime sarjassa tulee mukana legoja, renkaita ja monipuolisesti liittämiseen ja toiminnallisuuksiin tarvittavia osia. Sarjan keskipisteenä ja aivoina toimii ohjelmoitava hubi, jossa on kuusi tulo/lähtöliitäntää, valomatriisi, Bluetooth, kaiutin, gyroskooppi ja ladattava akku. Yksinkertaisimmillaan ohjelmointi on keskusyksikön, yhden tai kahden moottorin liikuttamista käskyjen avulla, mutta Spike-sarja antaa mahdollisuuden hyödyntää myös ohjelmoitavia sensoreita. Paketin mukana tulee kolme ohjelmoitavaa sensoria; etäisyys-, valo- ja voima-anturit…

Punainen neliö

Lego Spike -pilotti Norssilla

Norssille hankittiin keväällä 2022 kymmenen Lego Spike Prime -robottisarjaa yhteistyössä vanhempainyhdistyksen ja FCLab.fi-hankkeen kanssa. Spike-sarja on suunniteltu ala- ja yläkoulun käyttöön ja sen avulla harjoitellaan ohjelmointia, robotiikkaa ja muita STEAM-sisältöjä.

Spike Prime sarjassa tulee mukana legoja, renkaita ja monipuolisesti liittämiseen ja toiminnallisuuksiin tarvittavia osia. Sarjan keskipisteenä ja aivoina toimii ohjelmoitava hubi, jossa on kuusi tulo/lähtöliitäntää, valomatriisi, Bluetooth, kaiutin, gyroskooppi ja ladattava akku. Yksinkertaisimmillaan ohjelmointi on keskusyksikön, yhden tai kahden moottorin liikuttamista käskyjen avulla, mutta Spike-sarja antaa mahdollisuuden hyödyntää myös ohjelmoitavia sensoreita. Paketin mukana tulee kolme ohjelmoitavaa sensoria; etäisyys-, valo- ja voima-anturit…

Punainen neliö

Ensi lukuvuoden 7.-luokkalaisille ja huoltajille 

Perinteinen Wiinikan Wappu järjestetään jälleen tänä keväänä yhteistyössä nuorisotoimen ja vanhempainyhdistyksen kanssa koulun pihassa maanantaina 25.4. klo 18-20.

Punainen neliö

Uutta korona-ohjeistusta

Tiedoksi maskisuosituksia koskeva muutos. 
Muutos koskee 21.4. alkaen sekä peruskoulun oppilaita että lukion opiskelijoita, joiden ei enää tarvitse maskeja käyttää.  He voivat kuitenkin halutessaan edelleen jatkaa maskien käyttöä.  Myös henkilökunta voi 27.4. alkaen luopua maskeista. Maskien käyttöä voi jatkaa vapaaehtoisesti, mutta siihen ei enää velvoiteta. Opetusharjoittelijat rinnastetaan henkilökuntaan. Maskeja myöskään enää jaeta oppilaille eikä opiskelijoille. Tarvittaessa niitä voi pyytää vahtimestareilta. 

Punainen neliö

Uudet eNorssi-julkaisut – mukana useita norssilaisia

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa III -julkaisu on kolmas yliopistollisten harjoittelukoulujen oppimisympäristöjulkaisu. Teos on kirjoitettu nimenomaan FCLab.fi-hankkeen ja eNorssi-verkoston TVT-ryhmän yhteistyönä, ovathan aktiiviset toimijat pääosin mukana molemmissa kehittäjäverkostoissa. Aiempien julkaisujen tapaan halusimme koota harjoittelukouluissa tehtävää kehitystyötä yhteen ja helpommin löydettäväksi. Pyrkimyksenä on samalla auttaa kaikkia suomalaisten koulujen ja oppimisympäristökehittämisestä kiinnostuneita tahoja…

Kehittyvä pedagoginen tuki (KePeTu) on yksi eNorssin työryhmistä. Työryhmä on tuonut Norssi-verkoston opettajia ympäri Suomen yhteen pohtimaan pedagogista tukea ja siihen liittyviä malleja. Tavoitteenamme on kehittää ja jakaa toimivia käytänteitä opetushenkilöstölle ja opettajaharjoittelijoille sekä luoda yhdessä uusia pedagogiseen tukeen liittyviä toimintatapoja. Ammatillisen julkaisun aiheiksi oli valittu yhteisopettajuuden, arvioinnin ja ohjauksen, joita on tarkasteltu pedagogisen tuen näkökulmasta…

Punainen neliö

Vuoden harjoittelunohjaaja Tiina Pajunoja

SOOL on valinnut Tampereen yliopiston normaalikoulun opettajan Tiina Pajunojan Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2022. Hän työskentelee normaalikoulussa luokanopettajaharjoittelun ohjaajana. SOOLin edustajat yllättivät Tiinan ja Tampereen Norssin opettajat kokouksessa 12.4.2022.

 

 

 

 

 

Punainen neliö

Tutkimusraportti opetustilan sensoroinnista

Avoimet oppimisympäristöt eivät aina ole saaneet lämmintä vastaanottoa kaikilta tahoilta. Mediassa tiloja kuvataan usein äänekkäiksi ja tilojen työrauhasta ollaan huolissaan. Onko asia välttämättä näin? Mitä sensorointi ja mitattu data kertoo asiasta? Aihetta on tutkittu FCLabin Tampereen yksikössä 12/2021, ja tutkimusraportti on julkaistu 3/2022.

Punainen neliö

Wiinikan Wappu 25.4.

Perinteinen Wiinikan Wappu järjestetään jälleen tänä keväänä yhteistyössä nuorisotoimen ja vanhempainyhdistyksen kanssa koulun pihassa maanantaina 25.4. klo 18-20.

Punainen neliö

Rämäpäät leirikoulussa -musikaali 29.-30.3.

Rämäpäät leirikoulussa -musikaali Norssilla 29.-30.3.2022

Punainen neliö

Kielivalintainfoa esikoululaisten huoltajille

Kielivalintaillassa jaetiin tulevia 1. luokan oppilaita koskevaa tietoa kielten opiskelusta ja kielivalinnoista. Ohessa on tilaisuuden esitysmateriaali.