Uusi eNorssi-julkaisu valmistui

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV

Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena

Toim. Tuomo Tammi & Mikko Horila

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV on vuorossaan neljäs julkaisusarjan oppimisympäristöjulkaisu. Se on syntynyt eNorssin ja FCLabin yhteistyönä. Suomen yliopistojen harjoittelukoulujen eNorssi-verkosto ja FCLab-hanke ovat tiiviin yhteistyön ja aktiivisen toimintansa kautta aktiivisia toimijoita monipuolisessa tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminnassa. Aiempien julkaisujen tapaan halusimme taas 2024 koota harjoittelukouluissa tehtävää kehitystyötä yhteen ja helpommin löydettäväksi. Tässä julkaisussa on mukana 16 artikkelia eri harjoittelukouluista, ja kirjoitustyöhön on osallistunut noin 30 opettajaa ja opettajankouluttajaa. Teoksen ovat toimittaneet Tampereen Norssin lehtorit Tuomo Tammi ja Mikko Horila.

Oppimisympäristöjulkaisu IV alkaa esittelemällä lyhyesti, mikä on FCLab ja mitä se voi tarjota. Muutamissa teoksen alkuosan artikkeleissa näkökulmana ovat erityisesti fyysiset oppimisympäristöt. Yksittäisenä kohteena esimerkiksi FCLabin ja Pirkkalan Kirkonkylän koulun yhteistyö koulurakennusprojektissa on mahdollistanut Suomessa ensimmäisen sellaisen koulun syntymiseen, joka on laajasti toteutettu FCLabin ideologian ja oppimisen vyöhykkeiden pohjalta.

Laajasta tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminnasta on kuvauksia monissa julkaisun artikkeleissa. Niissä esitellään mm. tietotekniikkaan, ohjelmointiin ja immersiivisyyteen liittyviä kokeiluja, ja mukana on näkökulmia teknologiasta taito- ja taideaineisiin, vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen sekä itseohjautuvuuteen.

Vuosien 2023–2024 aikana on erityiseksi kehityskohteeksi noussut generatiivinen tekoäly ja sen tuominen koulumaailmaan. Opettajan tekoälyopas teoksen viimeisenä artikkelina on ajan hermolla tarjoten perustietoa sekä käytännön esimerkkejä generatiivisen tekoälyn käyttöön opettajan ja oppilaan työvälineenä.

-> Oppimisympäristöjulkaisu IV, FlipBook
-> Oppimisympäristöjulkaisu IV, pdf-versio

FCLab.fi-logo
eNorssi-logo