• Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Kansainvälisyys ja Unesco-koulu

Tampereen yliopiston normaalikoulu

Kansainvälisyys on tärkeä osa koulumme laaja-alaisen osaamisen painotusta (L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu). Kansainvälisyyskasvatuksen päämääränä on kulttuurien välinen ymmärtäminen. Oppilaat ja opiskelijat tutustuvat eri kulttuurien tapoihin ja taloudellisiin, yhteiskunnallisiin sekä maantieteellisiin tekijöihin kulttuureja rikastuttavina, köyhdyttävinä tai rakentavina voimina.

Kansainvälisyys kuuluu kaikille

Kansainvälistä toimintaa toteutetaan kaikissa Tampereen yliopiston normaalikoulun ikäryhmissä.   Oppilaille pyritään järjestämään kansainvälisten projektien yhteydessä toteutettavia vaihtoja. Opiskelijavaihto-ohjelmat toteutetaan vastavuoroisuusperiaatteella, jolloin isäntäperhe vastaa muun muassa majoituskustannuksista. Henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan opettajavaihtoon, opintomatkoihin sekä kansainvälisiin konferensseihin ja luentotilaisuuksiin. Normaalikoulussa järjestetään myös kansainvälisiä harjoittelu- ja observointijaksoja ulkomaalaisille opiskelijoille sekä koulutusta opettajille.

Unesco-koulu

Normaalikoulu on ollut Unesco-kouluna vuodesta 1984. Unescon teemoista esillä ovat erityisesti kansainvälisyys, kulttuurinen osaaminen ja kestävä kehitys. Peruskoulun aikana oppilaat tutustuvat kahteen Unescon maailmanperintökohteeseen. Alakoulun aikana retkeillään Suomenlinnaan ja yläkoulussa vieraillaan Rauman vanhassa kaupungissa. Eri yhdistysten ja organisaatioiden edustajat vierailevat oppitunneilla ja teemapäivillä eri yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen. Tärkeä yhteistoimintamuoto kansainvälisyyskasvatuksessa on eurooppalaisten yhteistyölukiokoulujen kanssa keväisin järjestettävä Eurooppa-viikko. Viikko on koulussamme jo monivuotinen perinne, jota sekä oppilaat että opettajat osaavat odottaa.

Unesco-asialla Suomessa ja maailmalla

Unesco-koulut muodostavat kansallisen sekä kansainvälisen verkoston. Unesco-kouluilla on yhteisiä hankkeita ja koulutuksia. Opetushallituksen lähettämänä koulumme väki on edustanut Suomea Unesco-konferenssissa Siperiassa sekä Unesco-verkoston kautta ns. vihapuhe-koulutuksessa Norjassa.

Yhteistyökoulut

Herderschule, Rendsburg, Saksa
Ilona Zrinyi Gimnasium, Miskolc, Unkari
Lancaster Royal Grammar School, Lancaster, Englanti
L.O.Bieczi, Biecz, Puola
IESS, Reggio Emilia, Italia
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium, Tartto, Viro
Tieyi Middle School, Guangzhou, Kiina
Vastse-Kuuste kool, Viro
Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, Liettua
Ventspils 3.vidusskola Latvia
Fria InterMiliaskolan Ruotsi
Thoren Business –skolan, Tukholma, Ruotsi

  • Kaksi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa teknisen käsityön tunnilta on poika suunnittelemassa vanerilevyjen kanssa muotoa tulevalle työlleen.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.