• Viisi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Opetusharjoittelu Norssissa – luokanopettajakoulutus

Norssilla suoritettavien harjoitteluiden ohjeita

Ohjattu harjoittelu on osa pedagogisia opintoja

Pedagogisiin opintoihin sisältyy kasvatustieteen opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä.  Luokanopettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee huomioimaan erityisesti perusopetuksen luokkien 1-6 oppilaiden kehitysvaiheeseen liittyvät erityispiirteet ja osaa suunnata kasvatus- ja opetustoimintaansa tässä kohderyhmässä vaaditulla tavalla.

Ohjattu opetusharjoittelu suoritetaan harjoittelukouluissa. Opetusharjoittelu koostuu eettisistä pohdinnoista, pedagogisista kokeiluista ja kehittelyistä sekä teoriatiedosta sovellettuna käytännön tilanteisiin. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opetusharjoittelujaksojen aikana opiskelija perehtyy monipuolisesti yksilöiden ja oppilasryhmien ohjaamiseen, opetustyön eri osa-alueisiin ja saa valmiuksia eri oppiaineiden opettamiseen. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetuksen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Ajankohtaista

KAS.PEL.040 28.8.2023-15.10.2023
Harjoitteluun ilmoittautuminen: 1.8.-21.8.2023
• 1. vuoron opetus vkot 36, 37, 38 (opetuksen seuranta vk 35)
• 2. vuoro opetus vkot 39, 40, 41 (opetuksen seuranta vk 38)
• ma 28.8. klo 12.30-14 aloitusluento, Normaalikoulun auditorio
• ma 28.8. klo 14.15 luokanlehtorin tapaaminen

PERUSHARJOITTELU A, KAS.PEL.010
loka-joulukuussa 2023
Harjoitteluun ilmoittautuminen: 1.8.2023 -18.9.2023
Sisussa ja formsilla https://forms.office.com/e/tC9VqrvPQu

.

Opettajien Zoom-osoitteet (etäohjaukset ym.)


TVT-ohjauksen esitysmateriaali (PDF)

TVT-ohjauksen  videotallenne  (1,5 h), https://tinyurl.com/2j8pda97

ViLLE-oppimisympäristön ohjevideo (30 min)

Henkilökohtaiset ViLLE-tunnukset voi saada vain kouluttautunut käyttäjä. Harjoittelussa voi sopimuksen mukaan toimia yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa.

Opetusharjoittelijoille on luotu Sanomapro-tunnukset. Palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella, johon tulee tilata salasana ”Unohtuiko salasana?”-linkistä. Kirjautumisalueeksi tulee valita Norssit.

 

Matkakirja

https://peda.net/tuni/matkakirja


Lomakepohjia
(word/doc)

Jaksosuunnitelmapohja (Word)  

Tuntisuunnitelmapohja (Word)

Kehittymisen seuranta (Word) 

 
Extrat 

Viisaasti verkossa -materiaali

Johdatus ohjelmointiin, ohjelmointipajan materiaali (pdf)

Ohjelmointimateriaaleja verkossa (GoogleDrive)

Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on joukko alakoulun oppilaita viimeistelemässä tekemiään värikkäitä kasvokuvia pientä taidenäyttelyä varten.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.