• Keväinen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa pensaiden takana näkyy vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

Yleistä Norssista

Tervetuloa Tampereen norssin kotisivuille!

Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Oppilaita ja opiskelijoita on koulussa tällä hetkellä yli 900. Perusopetus toimii Nekalassa ja lukio toimii yliopiston pääkampuksella.

Tervetuloa Tampereen norssin kotisivuille!

Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Oppilaita ja opiskelijoita on koulussa tällä hetkellä yli 900. Perusopetus toimii Nekalassa ja lukio  yliopiston pääkampuksella.

Toimintakulttuurin lähtökohdat

Oppilasta kasvatetaan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö. Tällä tarkoitetaan oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Korostamme kaikkien kouluyhteisön jäsenten yhteistyön merkitystä.

Koulumme toiminnassa näkyy suuntautuminen kansainvälisyyteen, jota tukee muun muassa monipuolinen kieliohjelma. Koulumme arkea ovat monet kansainväliset vieraat sekä opettaja- ja opiskelijavaihdot. Lisäksi koulu on ollut vuodesta 1984 Unesco-koulu.

Tampereen yliopiston normaalikoulussa pyritään edistämään oppilaan minäkuvan ja itsetunnon kehitystä myönteisillä oppimiskokemuksilla ja positiivisella ohjauksella. Koulumme kulttuurinen monimuotoisuus rikastaa vuorovaikutusta ja oppimista.

Osa kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaa

Normaalikoulu on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa aineenopettajiksi ja luokanopettajiksi valmistuvat opiskelijat suorittavat ohjatun opetusharjoittelunsa. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkimusyhteisöön kuuluminen mahdollistaa jatkuvan tutkimukseen perustuvan oppimisen, opetuksen sekä oppimisympäristön kehittämisen.

Tutkimus-, kokeilu ja kehittämiskoulu

Toimiminen yliopistollisena tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna tarkoittaa sitä, että oppilaat ja opiskelijat ovat näissä hankkeissa osallisina normaaliin koulutyöhönsä liittyen, ja heiltä kerätään anonyymisti tutkimuksissa käytettävää tietoa mm. kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Näihin tarkoin kontrolloituihin ja ohjattuihin yliopistollisiin tutkimuksiin osallistumiselle ei erikseen kysytä huoltajien suostumista kuin erikoistapauksissa. Opettajankoulutuksen pedagogisiin tarkoituksiin ja yliopistollisia tutkimuksia varten oppitunteja voidaan myös videoida. Videoinnista tiedotetaan asianosaisia, tallenteista ei koosteta henkilörekisteriä, mutta tallenteilla on yksityisyyden suojan asema ja tietoturva.

  • Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

Kuvassa kolme poikaa on pari metriä korkeassa kiipeilytelineessä alakoulun pihassa.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä, jossa joukko japanilaisvieraita istuu pöydän ympärillä.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Tusinan verran oppilaita ovat tekevät sirkus-harjoituksia ja tasapainoilevat erilaisissa asennoissa.