• Kuvassa mies tasapainoilee yksipyöräisellä köyden päällä ja heittää samalla keiloja ilmaan.

Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 45 Peruskoulun jälkeisessä yhteishaussa 2024

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 30, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinjalla opetus toteutetaan yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI). S
oveltuvuuskoe järjestetään torstaina 25.4.2024 Sorin sirkuksen tiloissa (kaikille linjalle hakeneille lähetetään kutsu valintakokeeseen).

Sirkustaiteen lukiolinja

Norssilla on ainoana Suomessa tarjolla sirkustaiteen lukiolinja, jolla opetus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun Sorin Sirkuksen kanssa.

Sirkustaiteen linjalla hiot ilmaisullisia, fyysisiä ja sosiaalisia taitojasi, opit yrittäjyydestä ja yhdistät sirkustaiteen harjoittelun lukio-opintoihisi. Sirkustaiteen opiskelu sujuu sulassa sovussa muiden lukiokurssiesi rinnalla.

Sirkustaiteen lukiolinjan opinnot koostuvat sirkustekniikan ja ilmaisutaidon opinnoista, yrittäjyysopinnoista ja kansainvälisistä opinnoista. Linjan opintojen rinnalla etenet kohti muiden lukio-opintojesi tavoitteita Norssin ja yliopistoyhteisön opintotarjonnan parissa – taide ja tiede kohtaavat!

Sirkustaiteen lukiolinjalle hakevalta ei edellytetä aiempia sirkusopintoja. Esimerkiksi tanssiharrastus, muu urheiluharrastus, luovuus ja halu kehittyä taitavaksi esiintyjäksi antavat hyvän pohjan opinnoille sirkustaiteen lukiolinjalla.

Soveltuvuuskokeiden kautta sirkustaiteen lukiolinjalle valitaan vuosittain 10 opiskelijaa.

Tutustu sirkustaiteen lukiolinjan esitteeseen täällä (pdf).

Sirkustaiteen opintojen yleiset tavoitteet: 

• opiskelija ymmärtää sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
• opiskelija tekee taiteellisia kokeiluja ja uskaltaa epäonnistua
• opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy
• opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
• opiskelija harjoittelee eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
• opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti
• opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin
• opiskelija esiintyy opintojensa aikana ja löytää oman esiintyjäpersoonansa
• opiskelija osaa perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
• opiskelija ymmärtää sirkustaiteen kansainvälisen luonteen


Opintojen arviointi ja todistus
Opiskelija saa sirkustaiteen opinnoistaan suullista ja kirjallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla
suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti. Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä lukion päättötodistuksen yhteydessä.


Harjoitustilat ja opettajat   

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Normaalikoulun lukion tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.   


Soveltuvuuskokeet 

Sirkustaiteen linjalle järjestetään soveltuvuuskoe.
Soveltuvuuskokeessa tarkastellaan hakijan liikunnallisia taitoja, taiteellista kykyä ilmaista itseään, yhteistyötaitoja sekä motivaatiota sirkuslinjan opintoihin. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot, ilmaisutaito, sosiaaliset taidot sekä opiskelumotivaatio sirkustaiteen lukiolinjalla.

Sirkustaiteen opintojaksojen kuvaukset

Sirkustekniikan koulukohtaiset syventävät opintojaksot ST1-ST6
o ST1 Sirkustekniikka 1, kehon ketteryys ja koordinaatio (2 op)
o ST2 Sirkustekniikka 2, akrobatia (2 op)
o ST3 Sirkustekniikka 3, päälajiharjoittelu 1 (2 op)
o ST4 Sirkustekniikka 4, päälajiharjoittelu 2 (2 op)
o ST5 Sirkustekniikka 5, päälajia tukeva harjoittelu (2 op)
o ST6 Sirkustekniikka 6, sirkustaiteen tuntemus (2 op)

Sirkustekniikan opintojaksojen tavoitteena on
• opiskelijan ketteryyden ja koordinaation kehittyminen
• opiskelijan oman kehonkäytön tutkiminen ja ilmaisun lisääminen sirkustaiteen avulla
Liikeilmaisun ja akrobatian keinoin edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista.

Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijoiden sirkustaiteen oppimista sekä tarjota fyysisiä että ilmaisullisia välineitä oman taitolajin ja taiteilijuuden kehittämiseen. Varsinaiset oman lajin tekniikan
opinnot suoritetaan lukio-opetuksen ulkopuolella.

ST7 Sirkustaiteen esitys 1, ryhmäteos (2 op)
Sirkustaiteen esitys 1 on ryhmässä toteutettu esitys, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esityksestä tuotetaan portfolio, jonka ohjeistavat ja arvioivat sirkustaiteen opettajat sekä lukion sirkustaiteen linjasta vastaava opettaja yhdessä. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan suhteessa ryhmään, yhteistyötä ja sen muotoja, harjoitusprosessia, oppimistaan ja lopullista esitystä opettajan antamien ohjeisen mukaan.

ST8 Sirkustaiteen esitys 2, sooloteos (2 op)
Sirkustaiteen esitys 2 on yksilösuoritus, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan eristyksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esityksestä tuotetaan portfolio, jonka ohjeistavat ja arvioivat sirkustaiteen opettajat sekä lukion sirkustaiteen linjasta vastaava opettaja yhdessä. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan ja arvioi kriittisesti sen osia, harjoitusprosessia ja oppimista sekä lopullista esitystä. Portfoliossa tarkastellaan eri kurssien aikana opittujen asioiden osuutta lopullisessa esityksessä esim. valot, ääni, tekniikka jne.
opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Sirkustaiteen opintojaksojen suorittaminen ja erillinen todistus painotuksesta
Sirkustaiteen linjan opintojen erillisen todistuksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10sirkustaiteen linjan opintojaksoa (20 op) seuraavasti:
• sirkustekniikan opintojaksot ST1-6
• ilmaisutaidon opintojaksot IT1-2
• yksi kansainvälisyyteen ja jatko-opintoihin liittyvä opintojakso tai yhteistyöopintojakso
• lisäksi vähintään yksi opintojakso alla olevassa sirkustaiteen linjan opintotaulukon tarjonnasta (ks. kuvio alla).

 

Opintojaksot ST1-6 ja IT1-2 sijoittuvat lukion kahdelle ensimmäiselle opintovuodelle periodeihin 2-5 omalle tuntipaikalleen ja kuuluvat kaikille sirkustaiteen linjan opiskelijoille. Näiden lisäksi opiskelija valitsee vähintään kaksi muuta opintojaksoa linjan opintotarjonnasta henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laatiessaan.


Sirkustaiteen lukiolinjan opintotarjonnan taulukko (LOPS21):

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 50

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 30, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinja Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI).
Soveltuvuuskoe on 22.4.2021 Sorin Sirkuksen tiloissa (kaikille hakeneille lähetetään kutsu kokeeseen)

Heikki Järvinen / Sorin Sirkus

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio eli Norssin lukio on yliopiston oma lukio.

Lukiomme sijaitsee Tampereen yliopiston keskustakampuksella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta opetuksessa ja lukion arjessa hyödynnämme joustavasti yliopistokampuksen tiloja.

Heikki Järvinen / Sorin Sirkus

Sorin Sirkus on tehnyt sirkustaidetta tunnetuksi jo 30 vuotta. Toiminnan ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sorin Sirkus aloitti toimintansa Tampereen kaupungin Nuorisotoimen alaisena kerhona syksyllä 1985. 

Sorin Sirkus on tunnettu tasokkaasta ja omaleimaisesta esitystoiminnasta. Vuosittainen Joulushow kerää katsomoihin jopa 10 000 katsojaa. Vuonna 2012 Joulushow’n pitkäaikainen suunnittelijaryhmä sai Teatterin Tiedotuskeskuksen myöntämän Sirkuksen Lumo -palkinnon visuaalisesti näyttävästä ja ammattimaisesta nuorisosirkusesitysten valmistamisesta, joka huipentui Joulushow-esitykseen ”Kujalla”. Esiintyvät-ryhmän jäsenistä useat ovat ponnistaneet maailmalle esiintyviksi sirkusammattilaisiksi tai esittävän taiteen kentälle erilaisiin tehtäviin.

Kuva lukion opiskelijoista, jotka viettävät taukoa mobiililaitteiden, tietokoneiden ja shakki-peln parissa.
Kuvassa on muutamia uusia ylioppilaita vastaanottamassa omaisten onnitteluita lukion kevätjuhlan jälkeen.
Äidinkielen opettaja Harri Mustonen on opastamassa paria lukiolaistyttöä oppitunnilla pöydän ääressä.
Kuvassa poseeraa valkolakit päässään hymyillen 10 uutta ylioppilasta.