• Kuvassa mies tasapainoilee yksipyöräisellä köyden päällä ja heittää samalla keiloja ilmaan.

Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 50

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 30, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinjalla opetus toteutetaan yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI). S
oveltuvuuskoe järjestetään 22.4.2021 Sorin sirkuksen tiloissa (kaikille linjalle hakeneille lähetetään kutsu valintakokeeseen). Koronaepidemiatilanteesta riippuen soveltuvuuskoe voidaan järjestää myös etäyhteydellä.

Sirkustaiteen lukiolinja

Norssilla on ainoana Tampereen seudun lukiona tarjolla sirkustaiteen lukiolinja, jolla opetus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun Sorin Sirkuksen kanssa.  

 

Sirkustaiteen linjalla hiot ilmaisullisia, fyysisiä ja sosiaalisia taitojasi, opit yrittäjyydestä ja yhdistät sirkustaiteen harjoittelun lukio-opintoihisi. Sirkustaiteen opiskelu sujuu sulassa sovussa muiden lukiokurssiesi rinnalla. 

 

Sirkustaiteen lukiolinjan opinnot koostuvat sirkustekniikasta, ilmaisutaidosta ja esitysteknologiasta, yrittäjyysopinnoista, kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja vastaavuuksista mm. liikunnassa ja muissa aineissa. Opintoihin kuuluu myös lukiodiplomikursseja.

Sirkustaiteen lukiolinjalle hakevalta ei edellytetä sirkusharrastajan taustaa. Esimerkiksi tanssiharrastus, muu urheiluharrastus, luovuus ja halu kehittyä taitavaksi esiintyjäksi tukevat menestymistä soveltuvuuskokeessa.

Sirkustaiteen opintojen yleiset tavoitteet: 

 • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa   
 • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua   
 • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy   
 • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä   
 • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti   
 • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti   
 • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin   
 • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa   
 • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta   
 • opiskelija oppii kansainvälisyyttä   

  

Opintojen arviointi ja todistus   

Opiskelija saa sirkustaiteen opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla  
suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti.  
Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä lukion päättötodistuksen yhteydessä.    

Harjoitustilat ja opettajat   

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Normaalikoulun lukion tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.   

Soveltuvuuskokeet 

Soveltuvuuskokeissa mitataan sekä olemassa olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen  työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito  
(improvisaatio, pelit, leikit).   

Soveltuvuuskokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja  edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja  vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa.  
Soveltuvuuskokeessa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä.   

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikan päällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille, että muille oppilaille. Tässä tehtävässä tulee näkyä kokelaan halu esiintyä, heittäytyminen  sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös kokelaan omaa sirkustaitolajia.   

 

Soveltuvuuskokeiden arviointi 

Soveltuvuuskoe koostuu seuraavista osioista: 

 • 1/3 fyysiset taidot   
 • 1/3 sosiaaliset taidot   
 • 1/3 ilmaisulliset taidot   

Kaikki osiot arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä enintään 30 pistettä.   

Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi saadaan 10 pistettä/ kokelas.   

  

Sirkustaiteen kurssien kuvaukset 

 

Sirkustekniikan koulukohtaiset syventävät kurssit ST1-ST6 

 

 • ST1 Sirkustekniikka 1, kehon ketteryys ja koordinaatio  
 • ST2 Sirkustekniikka 2, akrobatia  
 • ST3 Sirkustekniikka 3, päälajiharjoittelu 1  
 • ST4 Sirkustekniikka 4, päälajiharjoittelu 2  
 • ST5 Sirkustekniikka 5, päälajia tukeva harjoittelu  
 • ST6 Sirkustekniikka 6, sirkustaiteen tuntemus  

 

Sirkustekniikan kurssien tavoitteena on opiskelijan ketteryyden ja koordinaation kehittyminen, sekä opiskelijan oman kehonkäytön tutkiminen ja ilmaisun lisääminen sirkustaiteen avulla.  Liikeilmaisun ja akrobatian keinoin edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista.     

Kurssien tarkoitus on tukea opiskelijoiden sirkustaiteen oppimista sekä tarjota fyysisiä että ilmaisullisia välineitä oman taitolajin ja taiteilijuuden kehittämiseen. Varsinaiset oman lajin tekniikan opinnot suoritetaan pääsääntöisesti lukio-opetuksen ulkopuolella.   

 

ST7 Sirkustaiteen esitys 1, ryhmäteos  

Sirkustaiteen esitys 1 on ryhmässä toteutettu esitys, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esityksestä tuotetaan portfolio, jonka ohjeistavat ja arvioivat sirkustaiteen opettajat sekä lukion sirkustaiteen linjasta vastaava opettaja yhdessä. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan suhteessa ryhmään, yhteistyötä ja sen muotoja, harjoitusprosessia, oppimistaan ja lopullista esitystä opettajan antamien ohjeisen mukaan. 

 

ST8 Sirkustaiteen esitys 2, sooloteos 

Sirkustaiteen esitys 2 on yksilösuoritus, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja  oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat.  
Esityksestä tuotetaan portfolio, jonka ohjeistavat ja arvioivat sirkustaiteen opettajat sekä lukion sirkustaiteen linjasta vastaava opettaja yhdessä. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan ja arvioi kriittisesti sen osia, harjoitusprosessia ja oppimista sekä lopullista esitystä. Portfoliossa tarkastellaan eri kurssien aikana opittujen asioiden osuutta lopullisessa esityksessä esim. valot, ääni, tekniikka jne. opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.   

 

Sirkustaiteen kurssien suorittaminen 

Sirkustaiteen linjan opintojen erillisen todistuksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 sirkustaiteen linjan kurssia seuraavasti: 

 • sirkustekniikan kurssit ST1-4  
 • yksi kansainvälisyyteen ja jatko-opintoihin liittyvä kurssi tai yhteistyökurssi 
 • yhteensä viisi muuta kurssia alla olevassa taulukossa kuvatusta kokonaisuudesta :

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 50

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 30, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinja Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI).
Soveltuvuuskoe on 22.4.2021 Sorin Sirkuksen tiloissa (kaikille hakeneille lähetetään kutsu kokeeseen)

Heikki Järvinen / Sorin Sirkus

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio eli Norssin lukio on yliopiston oma lukio.

Lukiomme sijaitsee Tampereen yliopiston keskustakampuksella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta opetuksessa ja lukion arjessa hyödynnämme joustavasti yliopistokampuksen tiloja.

Heikki Järvinen / Sorin Sirkus

Sorin Sirkus on tehnyt sirkustaidetta tunnetuksi jo 30 vuotta. Toiminnan ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sorin Sirkus aloitti toimintansa Tampereen kaupungin Nuorisotoimen alaisena kerhona syksyllä 1985. 

Sorin Sirkus on tunnettu tasokkaasta ja omaleimaisesta esitystoiminnasta. Vuosittainen Joulushow kerää katsomoihin jopa 10 000 katsojaa. Vuonna 2012 Joulushow’n pitkäaikainen suunnittelijaryhmä sai Teatterin Tiedotuskeskuksen myöntämän Sirkuksen Lumo -palkinnon visuaalisesti näyttävästä ja ammattimaisesta nuorisosirkusesitysten valmistamisesta, joka huipentui Joulushow-esitykseen ”Kujalla”. Esiintyvät-ryhmän jäsenistä useat ovat ponnistaneet maailmalle esiintyviksi sirkusammattilaisiksi tai esittävän taiteen kentälle erilaisiin tehtäviin.

Kuva lukion opiskelijoista, jotka viettävät taukoa mobiililaitteiden, tietokoneiden ja shakki-peln parissa.
Kuvassa on muutamia uusia ylioppilaita vastaanottamassa omaisten onnitteluita lukion kevätjuhlan jälkeen.
Äidinkielen opettaja Harri Mustonen on opastamassa paria lukiolaistyttöä oppitunnilla pöydän ääressä.
Kuvassa poseeraa valkolakit päässään hymyillen 10 uutta ylioppilasta.