• Kuvassa on kahdeksan alakoulun musiikkiluokan oppilasta soittamassa eri soittimia, kitaraa, nokkahuolua, ksylofonia ja rumpuja.

Musiikkipainotus antaa mahdollisuuden kehittää omaa musiikillista osaamista ja pohjan jatkaa musiikkiharrastusta peruskoulun jälkeenkin.

Punainen tausta
Kuva Norssin Suomi 100 -itsenäisyysjuhlasta. Oppilaitten kuoro on lavalla esiintymässä.

Musiikkipainotus

Tampereen yliopiston normaalikoulu

Tampereen yliopiston normaalikoulussa toimii musiikkipainotus 3.-9. luokilla.

Musisoinnista kumpuaa ilo. Opiskelu musiikkipainotuksessa antaa mahdollisuuden kehittää pitkäjänteisesti omaa musiikillista osaamista niin, että on paitsi taitoa, myös intoa jatkaa musiikkiharrastusta vielä peruskoulun  jälkeen.

Haku 3. luokan painotukseen tapahtuu 2. luokan aikana. Alakoulun musiikkipainotuksen oppilaat voivat jatkaa musiikkipainotusta yläasteella. Kaikilla musiikkipainotuksen mukaan opiskelevilla on musiikkia enemmän kuin tavallisilla luokilla: alaluokilla 3 vuosiviikkotuntia viikossa ja yläkoulussa musiikkia on 7. luokalla kaksi, 8. luokalla kolme ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia.

Musiikkitunneilla opiskellaan musiikkia monipuolisesti, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan eli musisoidaan yhdessä. Opiskelu musiikkipainotuksen mukaan antaa oppilaalle monipuolista kokemusta esiintymisestä ja työnteosta esitysten valmistelussa.

Musiikkipainotuksen oppilaat toteuttavat koulussa konsertteja ja myös muita pienempiä musiikkiesityksiä vuoden mittaan. Vuoden aikana koulumme oppilaat osallistuvat kaikkien Tampereen musiikkiluokkien yhteisiin konsertteihin ja muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
.

Alakoulu

Alakoulun musiikkipainotukseen haetaan 2. lukuvuoden aikana soveltuvuuskokeen kautta.

Musiikkipainotukseen valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Kokeessa testataan oppilaan yleismusikaalisuutta yhteisellä testillä. Lisäksi kokeessa on yksilöllinen osuus, jossa lauletaan sekä kuunnellaan ja toistetaan rytmejä ja melodioita.

Alakoulun musiikkipainotus on toiminnallista ja painottuu soittamiseen ja laulamiseen. Musisoinnin ilo on läsnä tunneilla. Esiintymisiä on paljon vuoden mittaan mm. koulun juhlissa ja tilaisuuksissa,  joskus myös yksityisissä tilaisuuksissa sekä Tampereen musiikkiluokkien kanssa yhteisissä tapahtumissa.
.

Yläkoulu

Alakoulun musiikkipainotteisen opetuksen oppilaat voivat jatkaa musiikkipainotusta yläkoulussa.

Oppilas voi 6. luokan keväällä hakea yläkoulun musiikin opetussuunnitelmalliseen painotukseen myös muilta luokilta tai toisesta koulusta. Soveltuvuuskoe sisältää

  • kirjallisen testin musiikintuntemuksesta
  • vapaavalintaisen yksinlaulun ilman säestystä
  • rytmi-ja melodiatehtäviä yksin ja pienryhmässä
  • haastattelun
  • vapaaehtoisen soittonäytteen itse valitulla soittimella.

Musiikkitunneilla opiskellaan musiikkia monipuolisesti musisoiden eli kuuntelemalla, laulamalla, soittamalla. liikkumalla ja tekemällä omaa musiikkia.

Musiikkipainotuksen oppilaat esiintyvät eri kokoonpanoilla koulun juhlissa ja tilaisuuksissa, esimerkiksi jaksotapahtumissa, joulukonsertissa ja kevätjuhlassa. Vuoden aikana yläkoulun musiikkipainotteisen opetuksen oppilaat osallistuvat Tampereen musiikkiluokkien yhteisiin konsertteihin.


Hakeutuminen Normaalikouluun -sivulle

Hakeminen musiikkiluokalle

Musiikkipainotukseen hakemisesta ohjeet löytyvät sivulla Hakeutuminen Normaalikouluun.

* * *

Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry

Tampereen kaupungin musiikkiluokat saavat tukea musiikkiluokkatoimintaan Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry:ltä.

Kuvassa alakoulun poika on soittamassa rumpuja keskittyneesti.
Kuvassa on kahdeksan alakoulun musiikkiluokan oppilasta soittamassa eri soittimia, kitaraa, nokkahuolua, ksylofonia ja rumpuja.
Kuvassa on kaksi oppilasta soittamassa pianoa nelikätisesti.
Kuvassa on rivistö akustisia kitaroita.