• Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta.

KAKS10 56 – oppimisympäristö- ja pariopettajuusmalli Tampereen Norssissa lukuvuodesta 2017-2018 alkaen.

Punainen tausta
Kuvassa kolme kuudesluokkalaista poikaa ovat rennosti istuskellen Kaksion sohvanurkkauksessa tekemässä tehtäviään tietokoneilla.

Tampereen yliopiston normaalikoululla on toteutettu oppimisympäristö- ja pariopettajuusmalli, jossa suunnitellaan ja toteutetaan uusi moderni oppimisympäristö laajaa kahden opettajan ja heidän 5. ja 6. luokan yhteistyötä ajatellen. Noin 210 neliömetrin tila on varustettu hyvällä TVT – ja AV-tekniikalla ja tarkoitukseen sopivilla erilaisilla muuntuvilla kalusteilla. Nimenä ja toimintapaikkana toimii KAKS10 56. Se sijaitsee Ylänorssin H-siivessä, Kuokkamaantie 16:ssa.

Oppimisympäristön suunnittelusta ovat vastanneet lehtorit Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Molemmat opettajat ovat kokeneita opettajia, opettajankouluttajia ja TVT-asiantuntijoita. He ovat olleet mukana aiemmin lukuisissa kokeilu- ja kehityshankkeissa ja yhteistyöverkostoissa.

Uusi tila toimii päivisin kahden luokan kotipesänä, jossa kehitetään arkikäytänteitä ja pedagogiikkaa. Sen lisäksi oppimisympäristöä käytetään kokeilu- ja kehitystoimintaan sekä ohjauksiin, kokouksiin ja koulutustapahtumiin.

TVT-varustelun ja kokeilutoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen merkeissä olemme kiinnostuneita samassa hengessä toimivista yhteistyötahoista. Hankkeen esittelytilaisuuksien, verkkomateriaalien ja laajojen sidosryhmäkontaktien sekä tiloissa toteutettavan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kautta yhteistyökumppanit ja käyttämämme ratkaisut tulevat saamaan runsaasti näkyvyyttä.

FCLab.fi

Syksyllä 2018 aloitimme työskentelyn FCLab.fi-hankkeessa (Future Classroom Lab), joka toimii yhteistyössä muiden FCLab-hankkeiden eli kansainvälisten oppimisympäristöjen, tekniikan ja pedagogiikan kehitysprojektien kanssa. Nyt startattu FCLab.fi-hanke on kaksivuotinen, ja siinä on KAKS10n kanssa tiiviisti mukana Oulun ja Joensuun normaalikoulujen FCLab-tiimit.

FCLab.fi -kärkihankkeessa luodaan kahden vuoden aikana (2018 – 2020) Suomeen jo olemassa oleviin koulurakennuksiin ainutlaatuinen LivingLab -verkosto. Tämän strategisen toimenpiteen seurauksena Suomessa tulee olemaan uusinta pedagogiikkaa, uusia oppimisympäristöjä ja opetuksen digitalisaatiota kehittävä ja tutkiva yritysten ja tutkimuslaitosten verkosto, josta hyötyvät oppilaat tulevaisuuden tekijöinä, opettajat, koulut, opettajankoulutus, Suomen koulutusvienti ja uudet aloittavat opetusalan innovaattorit.

FCLab.fi vahvistaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönottoa, suunnittelua ja kehittämistä peruskouluissa sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi rakentamalla alueellisia osaamiskeskittymiä.

Workshoppeja ja koulutuksia

Tampereen FCLab on ollut mukana järjestämässä alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia (oppimisympäristöjen kehittäminen, teknologia, ohjelmointi, maker-toiminta jne.). Teemme myös laajaa yritysyhteistyötä sekä osallistumme erilaisiin alan seminaareihin ja tapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla.

Vuonna 2019 olemme toteuttaneet mm. workshoppeja oppimisympäristösuunnittelun, teknologian ja ohjelmoinnin merkeissä. Painopisteinä ovat olleet Hummingbird- ja Sphero-koulutukset (robotiikka, ohjelmointi) sekä oppimisympäristön suunnittelu -workshopit.

Hanke saa Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta.

Yhteistyökumppaneita otetaan mukaan sekä tekniikan että tilavarustelun rintamalla.

Mikko Horila, mikko.horila@tuni.fi
Tuomo Tammi, tuomo.tammi@tuni.fi

What is it all about?

KAKS10 56, or KAKS10 in short, is a new learning environment developed at the Tampere University Teacher Training School. The aim of KAKS10 is to develop the pedagogy of pair teaching in a flexible learning environment equipped with modern technology. KAKS10 is not a project, but a permanent operating method aimed towards changing the operating culture.

In KAKS10, two class teachers and their classes (5th and 6th grades) share facilities and work together every day across grade boundaries. Another aim of KAKS10 is to pilot a pair teaching model which does not involve a conventional shared classroom or traditional joint teaching model in which both classes are of the same grade. KAKS10 focuses on cooperation with themes independent of grades. In KAKS10, pair teaching is used as a term in place of joint teaching.

Mikko Horila, mikko.horila@tuni.fi
Tuomo Tammi, tuomo.tammi@tuni.fi


Yhteistyössä:


Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.
Kuvassa 120 cm korkuinen harmaa ääntä vaimentava Yesecon seinäke.
Kuvassa on valkoisia ääntä vaimentavia Yesecon akustiikkapilviä.
Kuvassa on itronicin Kaksioon lahjoittama Sphero-robottisalkku
Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.
Kuva Kaksion valkoisesta tilasta, jossa opettajan johdolla opiskellaan ryhmissä istuen kasvien kasvupaikkatekijöitä.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristön nurkkauksesta, jossa on oranssit nojatuolit ja sohva tyynyineen.