• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Talvinen ja luminen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa näkyy taustalla vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.

Poissaolot

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Oppilaan jäädessä pois koulusta sairauden tai muun pätevän syyn takia, asiasta tulee ensi tilassa ilmoittaa koululle (esim. Wilman kautta).

Poissaolon anominen

Jokaisesta vähintään päivän mittaisesta poissaolosta tulee etukäteen täyttää hakemus, joka löytyy Wilmasta (kohdasta hakemukset ja lomakkeet). Wilman tiedotteissa on ohje poissaolohakemuksen täyttämisestä.  

Hyväksyttävästä syystä luvan 1-3 tunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja, luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää alakoulussa luokanopettaja tai yläkoulussa luokanohjaaja ja muutoin rehtori.

Lupaa anotaan viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkamista.

Luvan saamisen edellytyksenä on, että oppilas/huoltajat selvittävät ennalta poissaolon ajalta vaadittavat tehtävät ja sitoutuvat niiden suorittamiseen.

Toivomme huoltajien huomioivan lomamatkaa varatessaan, että luvan saaminen ei ole itsestäänselvyys. Ennen luvan myöntämistä oppilaan poissaolot ja koulumenestys tarkistetaan, jotta hänen siirtymisensä seuraavalle vuosiluokalle ei vaarannu.

  • Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

Opetuksen järjestäjä seuraa oppilaiden osallistumista opetukseen. Jokaisella koululla tulee olla toimintamalli poissaolojen seuraamisesta, niistä ilmoittamisesta ja niihin puuttumisesta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Tämä on normaalikoulun päivitetty malli, joka koskee poissaolojen ennalta ehkäisyä, seuraamista ja niihin puuttumista.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

Kuvassa teknisen käsityön tunnilta on poika suunnittelemassa vanerilevyjen kanssa muotoa tulevalle työlleen.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.