• maker-projekteja

Tampereen Norssin Maker-polku sisältää muutaman oppitunnin laajuisia maker-projekteja perusasteella hyödynnettäväksi. Kustakin aiheesta löytyy tehtäväkortti opettajalle sekä ohjeellinen ja muokattavissa oleva Powerpoint-esitysmateriaali.

Punainen tausta
Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssin Maker-polku

Tampereen Norssin Maker-polku sisältää muutaman oppitunnin laajuisia maker-projekteja perusasteella hyödynnettäväksi. Kustakin aiheesta löytyy tehtäväkortti opettajalle sekä ohjeellinen ja muokattavissa oleva Powerpoint-esitysmateriaali. Norssin Maker-toiminta laajenee tulevaisuudessa suunnitelman mukaisesti kattamaan kaikki luokat.

Maker on oppiainerajat ylittävää toiminnallista, luovaa ja yhteistyötä vahvistavaa toimintaa. Maker-kulttuurissa painotetaan tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista.  Maker-tunneilla ideoidaan, kokeillaan, ratkaistaan ongelmia sekä yhdistetään eri materiaaleja ja tekniikoita. Myös avoimuus ja jakaminen ovat makerissa-pedagogiikassa erityisen tavoiteltavia asioita.  Käytännössä työ on paitsi luovaa suunnittelua, myös yhdessä värkkäämistä ja teknologian käytön kehittämistä.

Maker-polku on laadittu koulun perusopetusta kattavaksi kokonaisuudeksi. Eräitä asioita oletetaan kaikkien vuosiluokkien käyvän läpi, ja osa sisällöistä jää suositeltaviksi lisävinkeiksi.

3. – 4. LUOKKIEN MAKER-VINKKEJÄ

Painotukset/sisällöt:  kädentaidot, yhteistyö, luovuus, ongelmanratkaisu

Kaikille yhteiset sisällöt

– Sähkö – piirtorobotti (1-3h, rakentelu, elektroniikka)
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

– Ilmapalloauto (2-3h, rakentelu)
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

– Korkea torni (1-2h, rakentelu)
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

Muuta suositeltavaa

– Pujottelupeli
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

 

5. -6. LUOKKIEN MAKER-VINKKEJÄ

Painotukset/sisällöt:  yhteistyö, ongelmanratkaisu, elektroniikka, ohjelmointi

Kaikille yhteiset sisällöt

– Kestävä silta (1-2h, rakentelu)
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

– Katapultti (1-3h, rakentelu)
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

– Sphero-kulkuneuvo (1-4h, rakentelu, ohjelmointi)
ohjesivupdf-ohje / powerpoint

– Uusi laite tai peli / micro:bit
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

– E-tekstiili (led-valo yhdistettynä tekstiiliin) *
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

Muuta suositeltavaa

– Unelmien huone, virtapiirit & Micro:bit 3-4h, elektroniikka)
ohjesivu / pdf-ohje / powerpoint

– Hummingbird (1-4h, rakentelu, ohjelmointi)
– 3D-suunnittelu TinkerCadilla I (1-2h, mallintaminen)
– 3D-tulostuskokeilut

* Tampereella normaalikoulussa kaikki oppilaat tekevät e-tekstiilin käsityötunneillaan. 

Jatkossa maker-polku on laajennettavissa yläkouluun…

7. -9. LUOKKIEN MAKER-VINKKEJÄ

Painotukset/sisällöt: robotiikka, ohjelmointi, ongelmanratkaisu

Kaikille yhteiset sisällöt
– 3D-suunnittelu TinkerCadilla II (1-2h, mallintaminen)
– Micro:Bit II (1-4h, rakentelu, elektroniikka, ohjelmointi)

Muuta suositeltavaa
– Hummingbird (1-4h, rakentelu, ohjelmointi)
– Arduino…

Yhteys eri oppiaineisiin, esim.

KUVATAIDE
– kädentaidot, rakentelu, muotoilu, luovuus

YMPÄRISTÖOPPI, FYSIIKKA
– mekaniikka, elektroniikka

TEKNINEN TYÖ
– kädentaidot, elektroniikka ?

KIELET
– dokumentointi, esitykset,… ?


Yhteistyössä:

 


Neljä alakoulun pikkuoppilasta ovat käytävän lattialla piirissä istuen tekemässä yhteistä tehtävää.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.
Kuvassa on itronicin Kaksioon lahjoittama Sphero-robottisalkku