• Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.

Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät oppikirjojen ja tehtävien parissa.

Opetussuunnitelma

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion arvomaailman perustana ovat kansalaisen perusoikeudet ja yleismaailmalliset ihmisoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen.

Lukiomme keskeinen tavoite on antaa nuorille vahvat jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä tukea ja kannustaa heitä lukion jälkeisiin opintoihin. Pidämme tärkeänä, että jokainen opiskelija osaa arvostaa jatkuvaa itsensä kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Samalla korostamme laaja-alaisen yleissivistyksen merkitystä.

Tarjoamme opiskelijoille jo lukioaikana mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien luomiseen ja kokemusten vaihtamiseen. Tässä työssä arvoperustana on suomalainen sivistyshistoria osana pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Tampereen yliopiston normaalikoulussa opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja omaksuu kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää tietotaitoa. Pidämme tärkeänä, että opiskelija voi muodostaa käsityksensä maailmasta ja sen kulttuurien moninaisuudesta pohjautuen suvaitsevaisuuteen ja vahvaan globaalietiikkaan.

Koulun opetus tähtää lukiolaisen kriittisen yhteiskunnallisen ajattelun kehittämiseen. Korostamme kaikessa oppimisessa aktiivisen kansalaisuuden näkökulmaa.

Norssin lukion opetussuunnitelmat (pdf)

1.8.2021 jälkeen aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden LOPS2021 opetussuunnitelman mukaisesti.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion opetussuunnitelma 2021 (pdf) (päivitys hyväksytty 14.6.2023)

Lukion opetussuunnitelman 2021 liitteet:

LIITE 1 Ohjaussuunnitelma LOPS21 (pdf)

LIITE 2 Opiskeluhuoltosuunnitelma LOPS21 (pdf) Päivitetty 2023

LIITE 3 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä LOPS21 (pdf) päivitetty S2022

LIITE 4 Tuntijakotaulukko LOPS21 (pdf)

Ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat opiskelevat opintojensa loppuun siirtymäkauden ajan LOPS2016 mukaisesti: Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion opetussuunnitelma (2016, Edun johtokunnan hyväksymä).
Lukion opetussuunnitelma 2016,  päivitetty 23.9.2018 (pdf) 


Opetussuunnitelmaan liittyviä dokumentteja:

Tampereen yliopiston normaalikoulun Tietostrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2025 (pdf)

 

Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.
Kuva lukion oppitunnilta luokan takaa. Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneillaan.
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.