• Kuvassa kymmenet uudet ylioppilaat laittavat kevätjuhlassa valkolakkeja päähänsä.

Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät oppikirjojen ja tehtävien parissa.

TERVETULOA NORSSIN LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on kolme lukiolinjaa:

Yleislinja: aloituspaikkoja 50

Talous- ja elinkeinoelämän lukiolinja Business Norssi (BN-linja): aloituspaikkoja 30, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)


Sirkustaiteen lukiolinjalla opetus toteutetaan yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa: aloituspaikkoja 10, painotettu keskiarvo (EN, LI). S
oveltuvuuskoe järjestetään 22.4.2021 Sorin sirkuksen tiloissa (kaikille linjalle hakeneille lähetetään kutsu valintakokeeseen). Koronaepidemiatilanteesta riippuen soveltuvuuskoe voidaan järjestää myös etäyhteydellä.

Business Norssi

Talous- ja elinkeinoelämän linja

Mikä on Business Norssi?

Se on yrityselämää, vierailuja ja vierailijoita, teorian ja käytännön yhdistämistä, oman yrityksen suunnittelua, yliopisto-opintoja…

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa yhteiskuntaopin oppimista on mahdollista syventää erityisesti talous- ja elinkeinoelämän linjalla, eli Business Norssissa (BN-linja.) BN-linjalla opiskellaan monipuolisesti, erilaisia oppimismenetelmiä käyttäen ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista.

Yhteiskunnallisen tiedon sekä talouden osaamista syvennetään ja herätetään opiskelijoiden kiinnostusta ja tuntemusta työ- ja talouselämään ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Lähtökohtana on innostus ja kiinnostus yhteiskuntaan ja talouspolitiikkaan. Harjaannutaan toimimaan verkostoituneessa ja alati muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä koti- ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Osaksi BN-linjan opintoja on luotu opintopolkuja, jotka mahdollistavat jo lukiossa joidenkin yliopisto-opintojen suorittamisen. Polut ovat yksi yhteistyön muoto eri koulutusasteiden välillä.  Rakennamme aktiivisesti laajaa yhteistyötä työ- ja yrityselämän kanssa.

Business Norssin kurssit (LOPS 2016)

YH8 Pirkanmaan talous- ja elinkeinoelämä
YH9 Logistiikka ja liikenne
YH10 Markkinointi 1
YH11 Suomen talouspolitiikka
YH12 Liike-ideasta yrityksen perustamiseen
YH13 Markkinointi 2
YH14 Sijoittamisen mahdollisuudet
YH15 Nuori yrittäjä – projektikurssi
YH16 Myymistaidon kurssi
YH17 Markkinointiviestintä
YH18 Yrittäjyyteen ohjaamassa yhteistyötä Yrityskylässä
Yh19 Yrittäjyyspassi
YH20-21 Tuotantotalouden perusteet (TTY)
YH22 Johdatus hallintotieteeseen (TaY)
YH23 Johdatus oikeusjärjestykseen (TaY)
YH24 Asiakaslähtöinen markkinointi (TaY)
YH25 Taloustieteen perusteet (TaY)
YH26 Yrityksen johtamisen perusteet (TaY)
YH27 Naisjohtajuus
YH28 Bisnestä Berliinissä


Katso uusimmat tapahtumat:

www.norssinlukio.fi

BN blogi

https://businessnorssi.wordpress.com/


Yksi keskeisimmistä oppimisen keinoista BN-linjalla on vierailut ja vierailijat. Opiskelijat pääsevät kohtaamaan oikeita talouden vaikuttajia, johtajia ja asiantuntijoita. Jo ensimmäinen BN-vuosikurssi ehti ensimmäisenä opintovuotenaan kokea yli 30 vierailua ja vierailijaa.

Business Norssi 1 Business Norssi 2 Muototerä Oy Risto Kallio Sofia Vikman Business Norssi Business Norssi Business Norssi

Business Norssi 1 Sixten Korkman Jari Alanen, Kesko Rauta-Otra Business Norssi Business Norssi Business Norssi Business Norssi Business Norssi Business Norssi

BN-linjalaisia tutustumassa Pietarin talousalueeseen ja siellä toimiviin suomalaisiin yrityksiin

Pietari Pietari Pietari Pietari Pietari Pietari Pietari Pietari Pietari

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Yleislinja:  Lukiolinja,  sisäänottomäärä 48
Painotus 1: Talous- ja elinkeinoelämä= BN-linja, sisäänottomäärä 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)
Painotus 2: Sirkustaiteen linja, sisäänottomäärä 10, painotettu keskiarvo (EN, LI),
valintakoe to 25.4.2019 (kaikille hakeneille lähetetään kutsu kokeeseen)

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio eli Norssin lukio sijaitsee yliopiston pääkampuksella. Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta käytämme myös muita tiloja yliopistolla.

Kuva lukion oppitunnilta luokan takaa. Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneillaan.
Kuvassa on muutamia uusia ylioppilaita vastaanottamassa omaisten onnitteluita lukion kevätjuhlan jälkeen.
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.
Kuvassa poseeraa valkolakit päässään hymyillen 10 uutta ylioppilasta.