• Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

 

Tampereen normaalikoulun vanhemmat ry.

Norssin aiemmat kaksi vanhempainyhdistystä yhdistyivät syksyllä 2020 yhdeksi koko koulun kattavaksi vanhempainyhdistykseksi, joka sai nimekseen Tampereen normaalikoulun vanhemmat ry. Vanhempainyhdistys toivottaa jokaisen koululaisen perheen mukaan yhdistykseen!

Tampereen Normaalikoulun vanhemmat ry. pyrkii toiminta-ajatuksensa mukaisesti:

  • edistämään oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukemaan koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistämään heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuomaan esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimimaan vanhempien ja oppilaiden yhteistoimintaelimenä

Vanhempainyhdistykseen voi tutustua www-sivuilla https://www.norssinvy.fi/ -osoitteessa.

Kuvassa on Norssin vanhempainyhdistyksen logo, jossa on värikäs lintu ja teksti Norssin vy.

Tampereen normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Koulussamme on perusasteen luokat 1 – 9 ja lukio.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

heijastimet
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.