• Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Fysiikon demolaitteistoa.

JULKAISUT

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäkenttään kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssin opetushenkilöstö on ollut mukana kirjoittajana tai toimittajana useissa julkaisuissa, joita on koottu alla olevaan listaan.

Artikkelit:

Favorin, J. (2015). 3D-mallintaminen ja –tulostaminen. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 207–218.

Favorin, J. & Järvinen, J. (2018). Ajatuksia tietotekniikan ja teknologian oppimisympäristöstä. Teoksessa T. Tammi & M. Horila Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa. Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena. eNorssi – Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto, 91–99. http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/

Horila, M. & Tammi, T. (2018a). KAKSIO 56 – Uusi oppimisympäristö ja pariopettajuus. http://tuni.fi/norssi/julkaisut/flipbook/enorssi-kaksio/

Horila, M. & Tammi, T. (2018b). KAKSIO 56 – New learning environment and pair teaching. http://tuni.fi/norssi/julkaisut/flipbook/kaksio-en/

Horila, M. & Tammi, T. (2018c). KAKSIO 56 – Uusi oppimisympäristö ja pariopettajuus – kehitystyötä Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Teoksessa T. Tammi & M. Horila Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa. Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena, 1–11. eNorssi – Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto. http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/

Horila, M. & Tammi, T. (2018d). Modern learning environments. Teoksessa P. Roos, L. Rantavuori, S. Mikkonen & M. Kinossalo (toim.) The Success Story of Finnish basic Education. Nokia: Vertikal Oy, 56–57.

Jyrkiäinen, A.  & Koskinen-Sinisalo, K-L. (2015). Yhteisöllinen tekstintuottaminen kuuluu monilukutaitoon – yhdessä tekemisen pedagogiikkaa etsimässä. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Juvenes Print, 77–98.

Jyrkiäinen, A. & Koskinen-Sinisalo K-L. (2017). Yhteisöllisen kirjoittamisen työtapa – design-tutkimus opetuksen kehittämisen välineenä. Teoksessa V. Korhonen, J. Annala ja P. Kulju (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat – näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen, 181–203. Tampere: Juvenes Print.

Jyrkiäinen, P. & Paala, A. Ympäristönlukutaidot oppimisprosessina. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 99–131.

Kankkunen, O-T. (2018). Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta. Lectio Praecursoria. Musiikkikasvatus. Finnish Journal of Music Education 21 (1), 117–123.

Karila, K. & Rantavuori, L. (2014). Discourses at the boundary spaces: developing a fluent transition from preschool to school. Early years, 34:4, 377–391. DOI: 10.1080/09575146.2014.967663

Kuisma, M. (2018a). Narratives of Inquiry Learning in Middle School Geographic Inquiry Class. International Research in Geographical and Environmental Education, 27 (1), 85–98. doi:10.1080/10382046.2017.1285137

Kuisma, M., & Nokelainen, P. (2018b). Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education. Frontline Learning Research, 6 (2), 1–19. doi:10.14786/flr.v6i2.309

Kulju, P., Kupiainen, R., Wiseman, A., Jyrkiäinen, A., Koskinen-Sinisalo, K-L. & Mäkinen, M. (2018). A Review of Multiliteracies Pedagogy in Primary Classrooms. Language and Literacy 20 (2), 80–101.

Laine, T. (2015). Yrityksiä edistää S2-oppijan suomen kielen oppimista. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 155–177.

Laitinen, M., Rantamäki, H. & Joutsenlahti, J. (2015). Puhutko matematiikkaa? Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 132–154.

Lehtola T., Wallin A., Kuisma M., & Eskola J. (2017). Kotilukiosta kotiyliopistoksi: Lukiolaisten näkemyksiä yliopistokampuksella opiskelun merkityksestä heidän jatkokouluttautumisvalintoihinsa. Teoksessa J. Eskola, T. Mäenpää, A. Wallin (toim.) Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 134–151.

Männistö, J.  (2015a). Ele-kielen lukeminen ja matematiikan oppiminen. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 200–206.

Männistö, J.  (2015b). Lukutaito ja taitavat luvut. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 238–262.

Rantavuori, L. (2018). The problem-solving process as part of professionals’ boundary work in preschool to school transition. International Journal of Early Years Education 26 (4), 422–435. DOI: 10.1080/09669760.2018.1458600

Rantavuori, L. Karila, K. & Kupila, P. (2018). Transition practices as an arena for the development of relational expertise. Teacher Development. (painossa)

Rantavuori, L., Kupila, P. & Karila, K. (2017). Relational expertise in preschool-school transition. Journal of Early Childhood Education Research 6 (2), 230–248.

Sieppi, H., Karppelin, S., Mäkinen, H. & Ryhänen, J. (2015). Monilukutaito kuvataiteessa. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print, 178–206.

Valtonen, M., Wallin, A., Kuisma, M. & Eskola, J. (2017). Muutos lukioyhteisössä: Tampereen yliopiston normaalikoulun muuton vaikutukset lukiolaisten yhteisöllisyyden tunteeseen. Teoksessa J. Eskola, T. Mäenpää, A. Wallin (toim.) Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 114–133.

Kirjat:

Kaartinen, T. (toim.) (2015). Monilukutaito. Kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu: Juvenes Print. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201510082343

Kankkunen, O-T toim. (2020). Arvioinnin ulottuvuudet. Tampereen yliopiston normaalikoulu. https://www.tuni.fi/norssi/julkaisut/arvioinnin-ulottuvuudet/

Kankkunen, O-T. (2018). Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Studia Musica 75. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-097-6

Koskinen-Sinisalo, K-L. (2015). Pitkä tie – maahanmuuttajasta opettajaksi Suomeen. Acta Universitatis Tamperensis 2112.

Roos, P., Mikkonen, S., Rantavuori, L. & Kinossalo, M. (2018). The success story of Finnish Basic Education. Nokia: Vertikal Oy.

Sihvo, S. (2019). Wertschätzung in deutschen und finnischen Schulen. Eine rekonstruktive  Untersuchung der Schüler- und Lehrerorientierungen. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Tammi, T. & Horila, M. (2018). Oppimis- ja toimintaympäristön kehittäminen harjoittelukouluissa. Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena. eNorssi – Opettajakouluttajien yhteistyöverkosto. http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/

Katsaukset:

Hildén, J. & Tammi, T. (2018). Kasvun puu -arviointimalli. Teoksessa H. Lepistö & T. Saarivirta (toim.) Oppimista edistävä arviointi.  eNorssi – Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto, 69–71. http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/

Kankkunen, O.-T. (2018). Musiikkikasvatus ja äänimaisema. Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. Kuukauden kolumni 7–8. https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/aanimaisema/

Kuisma, M. (2017). Autonomian auvo ja kiro – Oppimisen itsesäätelytaitojen kehittäminen maantiedossa. Sirius 2017 (1), 26–29. http://issuu.com/enorssi/docs/sirius_1_2017

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi

Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä, jossa joukko japanilaisvieraita istuu pöydän ympärillä.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.