• Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Norssissa järjestetään perusasteen ja lukion opetuksen sekä kehitystyön lisäksi yliopistollisen opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua.

Punainen tausta
Kuva lukion oppitunnilta luokan takaa. Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneillaan.

Opetusharjoittelu normaalikoululla

Normaalikoululla suoritettavat opetusharjoittelut

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU) sekä Tampereen yliopiston normaalikoulu työskentelevät tiiviissä yhteistyössä järjestääkseen laadukkaan opetusharjoitteluajan tuleville opettajille.

Opettajankoulutuksen antamaa teoreettista ja kasvatustieteellistä tietoa sovelletaan normaalikoulussa opetustyössä. Aineenopettajat ovat harjoitelleet lähinnä yläkoulussa ja lukiossa.

Luokanopettajaksi opiskelevat harjoittelevat Tampereen normaalikoulussa alakoulun puolella.

Luokanopettajakoulutukseen ja aineenopettajakoulutukseen liittyvät harjoittelut eroavat melko paljon toisistaan laajuuden ja käytännön järjestelyjen osalta. Siksi molemmille on omat sivunsa:

Hyvä opiskelija

Olet valitsemassa mielenkiintoisen ja haastava uran  – opettajuus on eräs innostavimpia ja vaativimpia elämäntehtäviä, ei pelkästään ammatti vaan mahdollisuus, joka tarjoaa joka päivälle uutta ja kiinnostavaa.

Vaativuudestaan johtuen tehtävä edellyttää harjoittelemista ja vakavaa paneutumista.  Opettajana ei tulla koskaan valmiiksi ja täydelliseksi, vaan siinä saa kehittyä ja kehittää jatkuvasti. Tampereen normaalikoulu on valmis auttamaan sinua valitsemallasi tiellä. Harjoittelu antaa varmuutta ja paljon uutta ymmärrystä työhön.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta sekä Tampereen yliopiston normaalikoulu työskentelevät tiiviissä yhteistyössä voidakseen taata mahdollisimman täysipainoisen ja mielenkiintoisen harjoitteluajan tuleville opettajille. Opettajankoulutuksen antamaa teoreettista ja kasvatustieteellistä tietoa sovelletaan normaalikoulussa opetustyössä. Parhaimmillaan opiskelija saa nivottua teorian ja käytännön myös opinnäytetöidensä kiinteäksi osaksi.

Opetusharjoittelun opetussuunnitelmassa harjoittelun eri osat ja aineopinnot sekä kasvatustieteellinen tieto täydentyvät ja tukevat toisiaan matkan varrella. Puhummekin vetoketjumallista, jossa opintojaksot asettuvat toistensa lomaan ja tieto täydentyy  ja vahvistuu opintojen alusta lähtien käytännön ja teorian vuorovaikutuksessa.

Nykyisin puhutaan yhtä lailla oppimisen ohjaajasta kuin opettajasta –  tehtävämme on valmentaa ja ohjata oppijaa. Kuitenkin on muistettava, että oppimisen palon voi sytyttää vain, jos itse palaa asialleen. Oikean opettajan tunnistaa siitä, että osaa asettua oppijan asemaan ja kohdata avoimesti ne haasteet, joita tehtävä tuo mukanaan. Opettajan tulee aina etsiä ne keinot, jolla oppija innostuu ja  pääsee eteenpäin sekä rohkaistuu ottamaan riskejä saavuttaakseen hänelle parhaimman tuloksen ja kasvaakseen ihmisenä.

Tervetuloa !

Kuvassa kolme poikaa on pari metriä korkeassa kiipeilytelineessä alakoulun pihassa.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.