Sähkö – piirtorobotti

Tässä tehtävässä tutustutaan sähköön ja virtapiireihin.
Jokainen sähkölaite tarvitsee toimiakseen suljetun virtapiirin.
Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan piirtäjärobotti,
joka osaa tehdä taidetta!

Virtapiiri-ohje
piirtorobottitaidetta