Tekoälyopas opettajille julkaistu

Harjoittelukoulujen eNorssi-verkostossa (https://enorssi.fi) on laadittu eri kouluasteiden opettajien ja opettajankouluttajien tueksi Opettajan tekoälyopas, joka tarjoaa opettajille pienen ja tiiviin tietopaketin tekoälyn keskeisistä asioista ja useita opettajan työhön liittyviä käytännön esimerkkejä. Tekoälyoppaassa esitellään tekoälyn käyttöä opettajan erilaisten työtehtävien, kuten luokanohjaajan työn, apuvälineenä sekä oppilaille opetettavana aiheena ja nostetaan esille muutamia tekoälyn käyttöön liittyviä haasteita ja kysymyksiä.

Tekoälyoppaan on laatinut harjoittelukoulujen opettajista koostunut työryhmä, ja se on tehty yhteistyössä FCLab.fi-verkoston ja -hankkeiden kanssa (https://fclab.fi/). Mukana toteutuksessa on Tampereen norssin lehtoreita. Suomen FCLab-toimintaa rahoittaa Opetushallitus. Oppaan esimerkkitapauksia on lisäksi laadittu yhteistyössä Innokas-verkoston kanssa (https://www.innokas.fi/).

-> Opettajan tekoälyopas – sähköinen julkaisu