Normaalikoulu varautuu sähkökatkoihin

Normaalikoulu on työstänyt syksyn aikana valmiussuunnitelmaa mahdollisten sähkökatkojen varalle yhdessä koulutuksen järjestäjämme Tampereen yliopiston kanssa. Lähtökohtana on, että Normaalikoulun perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden koulunkäynti jatkuu normaalisti lukujärjestyksen mukaan mahdollisista lyhyistä sähkökatkoista huolimatta. Myös opetusharjoittelun toiminnot jatkuvat normaalisti. Ennakkotiedon mukaan lyhyitä n. 2 tunnin mittaisia sähkökatkoja saattaa esiintyä erityisesti tammi- ja helmikuun kovilla pakkasjaksoilla arkiaamuisin tai iltapäivisin.

Keskustelemme sähkökatkoihin varautumisesta sekä sähkön säästämiseen liittyvistä asioista oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa koulussa ennen joululomaa. Lisäksi harjoittelemme sähkökatkon aikana toimimista oppitunnilla opettajan johdolla.

Mahdollisissa sähkökatkotilanteissa poissaoloilmoitusten käytänteet pysyvät ennallaan. Sähkökatkojen aikana koulussa hyödynnetään paristo- ja akkutoimintoisia valonlähteitä ja opetusta jatketaan tilanteeseen sopivin menetelmin turvallisuus huomioiden. Koululounaan ruokalistoihin voi tulla sähkökatkojen takia muutoksia, mutta koululounas tarjotaan jokaisena koulupäivänä erityisruokavaliot huomioiden. Wc:n käyttömahdollisuus säilyy lyhyiden sähkökatkojenkin aikana. Olemme kuitenkin varautuneet myös mahdollisiin vikatilanteisiin ja varalla on muutamia kuivakäymälöitä.

Kotiväen tuella lapsia ja nuoria on hyvä muistuttaa heijastimista ja lämpimästä vaatetuksesta pimeänä ja kylmänä vuodenaikana, toki myös ajatellen mahdollisia sähkökatkoja. Lisäksi on hyvä muistuttaa pitämään omat laitteet, esim. kännykkä ladattuna ennakoivasti. 

Tavoitteenamme on elää lasten ja nuorten kanssa koulussa mahdollisimman turvallista ja tavallista arkea maailmantilanteen muutostenkin keskellä ja tarjota lisätukea tarpeen mukaan. Toivomme, että olette koulun henkilökuntaan edelleen matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos jokin asia koulunkäynnissä tai lapsen/nuoren voinnin kohdalla mietityttää. Yhteistyöllä tuemme lasten ja nuorten kasvua parhaalla tavalla. 

 

Heidi Östring
Normaalikoulun johtava rehtori, vs.

Punainen neliö

Johtava rehtori Vesa Toivoselle kouluneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 9.12.2022 myöntänyt valtioneuvoston esityksestä kouluneuvoksen arvonimen Tampereen yliopiston normaalikoulun johtavalle rehtorille Vesa Toivoselle. Arvonimi myönnetään tunnustuksena erityisen suurista ansioista suomalaisen yhteiskunnan, koulutuksen ja sivistyksen hyväksi tehdystä työstä.

https://valtioneuvosto.fi/-/tasavallan-presidentti-myonsi-49-arvonimea 

 

Normaalikoulu onnittelee Vesaa lämpimästi arvonimen johdosta!

Haku 3. lk musiikkipainotukseen 7.12.-8.1.

Musiikkipainotukseen 3. luokalle voi hakea 7.12.2022 – 8.1.2023   

Musiikkipainotukseen, joka alkaa 3. luokan syksyllä voi nyt hakea. Lisää tietoa musiikipainotuksesta löytyy oheisesta painotusillan materiaalista. 
Lataa painotusiltainfon esitysmateriaali (pdf)

Opetussuunnitelmallisessa painotuksessa oppilas opiskelee valtakunnallisen tuntijaon perustuntien lisäksi tietyn määrän painotettua oppiainetta tai oppiainekokonaisuuksia. Oppilaan on mahdollisuus hakea painotettuun opetukseen 2. ja 6. vuosiluokan aikana. Jokaiseen opetussuunnitelmalliseen painotukseen järjestetään soveltuvuuskokeet. 

Tampereen yliopiston normaalikoulussa on mahdolisuus opiskella musiikkipainotteisessa opetuksessa 3. luokalta alkaen.

 

 

Ilmapalloauto

Tässä tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan ilmapalloauto​! Tarkoitus on saada auto kulkemaan yhden ilmapallon avulla mahdollisimman pitkä matka.​

Sähkö – piirtorobotti

Tässä tehtävässä tutustutaan sähköön ja virtapiireihin. Jokainen sähkölaite tarvitsee toimiakseen suljetun virtapiirin. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan piirtäjärobotti, joka osaa tehdä taidetta!

Lego Spike

Tässä tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan…
– Ladatkaa ohje ja käykää värkkäämään…

3D-tulostus

Tässä tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan…
– Ladatkaa ohje ja käykää värkkäämään…

Hummingbird

Tässä tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan…
– Ladatkaa ohje ja käykää värkkäämään…

TinkerCad

Tässä tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan…
– Ladatkaa ohje ja käykää värkkäämään…

Unelmien huone

Tässä tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan pienessä ryhmässä huoneen pienoismalli. 
– Suunnitellaan ja sisustetaan huone yksilöllisesti.
– Suunnitellaan projektiin kiinnitettäväksi Micro:bit-minitietokone, ja hyödynnetään huoneessa joitain sen ominaisuuksia (led-näyttö/animaatio, moottori, valo, sensorit,…).- Ladatkaa ohje ja käykää värkkäämään…