Uusi FCLAB-tutkimus julkaistu 3/2022

AVOIMEN OPPIMISYMPÄRISTÖN JA PERINTEISEN LUOKKATILAN VERTAILUA

Äänenvoimakkuuden ja hiilidioksidipitoisuuden analyysi Telian mittasensoridatasta
Jasper Kosonen, Mikko Horila & Tuomo Tammi

Avoimet oppimisympäristöt eivät aina ole saaneet lämmintä vastaanottoa kaikilta tahoilta. Mediassa tiloja kuvataan usein äänekkäiksi ja tilojen työrauhasta ollaan huolissaan. Onko asia välttämättä näin? Mitä sensorointi ja mitattu data kertoo asiasta? Aihetta on tutkittu FCLabin Tampereen yksikössä 12/2021, ja tutkimusraportti on julkaistu 3/2022.

Tutkimus tehtiin Tampereen yliopiston normaalikoulussa KAKS10-oppimisympäristössä, joka on joka on moderni oppimisympäristö ja osa Future Classroom Lab (FCLab) oppimisympäristöhanketta. Oppimisympäristö on suunniteltu oppimisen vyöhykkeiden mukaan ja varustettu monipuolisella teknologialla. Tiloihin asennetut Telian sensorit mittaavat tiloista reaaliaikaista äänenvoimakkuutta, hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, ilmanpainetta sekä muita sisäilmasta mitattavia suureita. Näin ollen luokkatiloja pystytään vertailemaan keskenään sekä laadullisesti että määrällisesti.

Telian sensorien avulla tutkimuksessa kerättiin tietoa, ja sensoridatasta päätettiin Kososen ym. (2022) tutkimuksessa keskittyä avoimen oppimisympäristön ja perinteisen luokkatilan äänenvoimakkuuden ja hiilidioksidipitoisuuden erojen analysointiin, sillä nämä nähtiin merkittäviksi tekijöiksi luokan työrauhan muodostumisessa. Tutkimus koostui viikon mittaisesta seurantajaksosta, jonka aikana kummankin tilan sensoridataa analysoitiin tarkemmin ja sen rinnalle kerättiin myös laadullista aineistoa oppituntien pitäjiltä. Varsinainen tutkimus suoritettiin yhteistyössä Telian kanssa, ja se oli osa aineenopettajan pedagogisten opintojen laajentavaa harjoittelua.

Tutustu tutkimusraporttiin:
https://fclab.fi/wordpress/wp-content/uploads/FCLab-sensorointiraportti-3-2022-Tampere.pdf