Hyppää pääsisältöön

CRITICAL: Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella

CRITICAL-hankkeen tavoitteena on tukea 10–17-vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja. Hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa, sen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään kriittistä lukutaitoa kehittäviä opetusmenetelmiä.

CRITICAL-hankkeessa tutkimme, miten eri ikäiset oppilaat osaavat arvioida nettitekstien, diagrammien ja lyhyiden sosiaalisen median viestien luotettavuutta. Lisäksi selvitämme, onko kriittisessä lukutaidossa alueellisia eroja, millaiset oppimisen polut johtavat eroihin kriittisessä lukutaidossa ja millaisia kriittisen lukutaitoon vaikuttavia kehityksen riskitekijöitä tai suojaavia tekijöitä voidaan tunnistaa lasten kotiympäristössä tai motivaatiossa. Tutkimme myös opettajaopiskelijoiden valmiuksia tukea oppilaiden kriittistä lukutaitoa ja kehitämme menetelmiä heidän osaamisensa tukemiseen. Lisäksi CRITICAL-hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisia pelillisiä ja sopeutuvia oppimateriaaleja ja arviointiympäristöjä.

Rahoituslähde

Strategisen tutkimuksen neuvosto, LITERACY-tutkimusohjelma

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopistosta konsortiossa on mukana Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Professori Kristian Kiili johtaa konsortiota ja akatemiatutkija Carita Kiili yhtä työpakettia.

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

CRITICAL-hankkeessa on mukana useita toimijoita, jotka edustavat kotona, kouluissa ja kirjastoissa tehtävää kasvatus- ja opetustyötä sekä niihin liittyvää päätöksentekoa.