Hyppää pääsisältöön

Pirjo Kulju

yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitepirjo.kulju [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401904175
puhelinnumero+358408341652

Oma esittely

Dosentti (Helsingin yliopisto)

Tutkimuskohteet

Kriittinen lukutaito, monilukutaito, kirjoittamisen opetus ja oppiminen, kielentäminen; äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka

Merkittävimmät julkaisut

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2023). Opettajaopiskelijat kriittisen nettilukutaidon opetuksen äärellä – Kehittyminen ohjatussa reflektioprosessissa. Kasvatus ja Aika, 17(1), 134–152. https://doi.org/10.33350/ka.119384 

Törmälä, V., & Kulju, P. (2023). Work descriptions written by third-graders: An aspect of disciplinary literacy in primary craft education. Journal of Writing Research, 15(1), 15–40. https://doi.org/10.17239/jowr-2023.15.01.02  

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2020). Esiopetusikäisten lasten kielelliset strategiat digitaalisessa lukutaitopelissä. Journal of Early Childhood Education Research, 9(1), 32–51. https://journal.fi/jecer/article/view/114122 

Kulju, P., Kupiainen, R., & Pienimäki, M. (2020). Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja; Vol. 2020, No. 2. https://www.mediataitokoulu.fi/tehtavapankki/raportti-luokanopettajien-kasityksista-monilukutaidosta-2019/ 

Kupiainen, R., Kulju, P., Mäkinen, M., Wiseman, A., Jyrkiäinen, A., & Koskinen-Sinisalo, K-L. (2019). Future pedagogical approaches to digital and multimodal practice in early childhood education. Teoksessa O. Erstad (toim.), The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood (s. 419–429). The Routledge International Handbooks of Education. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203730638 

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2019). Phonological strategies and peer scaffolding in digital literacy game-playing sessions in a Finnish pre-primary class. Journal of Earl Childhood literacy. First Published April 5, 2019. https://doi.org/10.1177/1468798419838576 

Kulju, P., Kupiainen, R., Wiseman, A., Jyrkiäinen, A., Koskinen-Sinisalo, K-L., & Mäkinen, M. (2018). A Review of Multiliteracies Pedagogy in Primary Classrooms. Language and Literacy, 20(2), 80–101. https://doi.org/10.20360/langandlit29333 

Rättyä, K., & Kulju, P. (2018). Kielitietoisuutta kielentämällä: kieliopin tehtävätyyppien kehittäminen. Ainedidaktiikka, 2(1), 59–74. https://doi.org/10.23988/ad.68750 

Joutsenlahti, J., & Kulju, P. (2017). Multimodal Languaging as a Pedagogical Model – A Case Study of the Concept of Division in School Mathematics. Education Sciences 7(1), [9]. https://doi.org/10.3390/educsci7010009 

Kulju, P., Kauppinen, M., Hankala, M., Harjunen, E., Pentikäinen, J., & Routarinne, S. (2017). Reviewing Finnish studies on writing in basic education: Towards a pedagogy for diversity. Teoksessa N. Pyyry (toim.), Changing subjects, changing pedagogies: Diversities in school and education (s. 110–127). Ainedidaktisia tutkimuksia; No. 13. http://hdl.handle.net/10138/231202 

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2015). Multilayered word structure model for assessing spelling of Finnish children in shallow orthography. Journal of Research in Reading. First published 07 October 2015. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12063 

Kauppinen, M., Pentikäinen, J., Hankala, M., Kulju, P., Harjunen, E., & Routarinne, S. (2015). Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista koskevaan tutkimukseen. Kasvatus, 46(2), 160–174.

Joutsenlahti, J., Kulju, P., & Tuomi, M. (2012). Matemaattisen lausekkeen kontekstualisointi sanalliseksi tehtäväksi ja tarinaksi. Opetuskokeilu kirjoittamisen hyödyntämisestä matematiikan opiskelussa. Teoksessa K. Juuti, & L. Tainio (toim.), Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Ainedidaktisia tutkimuksia; No. 4, s. 107–122. http://hdl.handle.net/10138/38459 

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2009). Sanelukirjoituksen arviointi - tyyppivirheistä sanarakenteiden fonologiseen analyysiin. Virittäjä 113 (4), 508–529. https://journal.fi/virittaja/article/view/4220 

Kulju, P., & Savinainen-Makkonen, T. (2008). Normal and disordered phonological acquisition in Finnish. Teoksessa A. Klippi, & K. Launonen (toim), Speech and language therapy in Finland (1 ed., s. 35–62). Communication Disorders Across Languages.