Hyppää pääsisältöön
Oppitunti

Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Hyvä meidän luokka!

Opi ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan aktiivisena kasvatus- ja opetusalan ammattilaisena.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 120 op

Kaupunki

Tampere

Luokanopettajakoulutuksen opiskelijana kouluttaudut ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan aktiivisena kasvatus- ja opetusalan ammattilaisena. Kasvatustieteen maisteriksi valmistuessasi saat kelpoisuuden luokanopettajaksi perusopetuksen vuosiluokille 1-6. Voit lisäksi opiskella aineenopettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa perehdyt kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Tutkintoon sisältyvät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida oppilaan oppimista eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-6. Kasvatustieteiden opintoihin sisältyvät myös opettajan pedagogiset opinnot.

Lisäksi tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja, joissa voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa omien tulevaisuudensuunnitelmiesi mukaan.

Tutkinnon aikana voit suorittaa opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Luokanopettajan koulutuksessa ohjatut harjoittelujaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat sinulle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Harjoittelukoulukontaktien lisäksi kasvatustieteiden syventävien opintojen projekti laajentaa työelämäosaamista. Tervetuloa joukkoomme!