Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatuksen opettajana rakennat tulevaisuutta

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset muuttavat maailmaa.

Koulutustyyppi

Kandidaatti

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti

Suunniteltu kesto

3 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op

Kaupunki

Tampere

 

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksesta valmistuneet ovat lapsuuden sekä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijoita ja tukijoita, jotka toiminnallaan kehittävät ja muuttavat maailmaamme. Nämä varhaiskasvatuksen ammattilaiset sijoittuvat varhaiskasvatuksen opettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin. 

Työllisyysnäkymät varhaiskasvatuksen alalla ovat erinomaiset. 

Tutkinnon suoritettuasi ymmärrät vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä. Pystyt hankkimaan ja analysoimaan alasi keskeistä tutkimustietoa ja sinulla on edellytykset soveltaa hankkimaasi tietoa oman alasi työtehtävissä. Sinulla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa sekä havainnoida, ymmärtää, ohjata ja opettaa lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. 

Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen sekä vahvan ammatti-identiteetin rakentumista. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto sisältää kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot sekä varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoistavat opinnot. Opintoihin sisältyy ohjattua työssäoppimista tiedekunnan kumppanuusverkoston päiväkodeissa. Lisäksi tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joissa voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa omien mielenkiinnonkohteidesi ja tulevaisuudensuunnitelmiesi mukaan. Tutkinnon aikana voit suorittaa opintoja kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Kandidaattiopintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta maisteriopintoihin. 

Tutustu varhaiskasvatuksen koulutukseen! (youtube.com)

 

 

”Lähipäiviä on ollut sopivasti ja opiskelukavereiden tapaaminen on tukenut jaksamista. Tiukempina hetkinä opiskelu on vienyt lähes koko vapaa-ajan, mutta tämä on kausittaista, minkä vuoksi sen on jaksanut hyvin.” "Monimuoto-opinnot vaativat itseltä sitoutumista ja asennetta, mutta ne antavat myös mahdollisuuden opiskeluun erilaisissa elämäntilanteissa.”

Tutustu varhaiskasvatuksen koulutukseen