Hyppää pääsisältöön
Värikynät

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Tampereen yliopisto

Varhaiskasvattajana rakennat tulevaisuutta

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset muuttavat maailmaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) monimuotoisesti kunkin yliopiston opetussuunnitelman mukaan. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Jokaisen yliopiston tarkempia tietoja opinnoista ja opiskelusta löydät kohdasta opintojen rakenne.

Monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen opettajaksi toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä. Kevään 2022 opiskelijavalinnoissa voit hakea hankkeen eri hakukohteisiin samoilla kasvatusalan opinnoilla ja työkokemuksella. Helsingin yliopisto edellyttää lisäksi lastenhoitajan kelpoisuuden.

Tampereen yliopiston monimuotokoulutus sisältää läsnäoloa vaativaa lähiopetusta 2-4 arkipäivää 1-2 kertaa kuukaudessa, reaaliaikaista opetusta ja itsenäistä työskentelyä verkossa sekä lähityöskentelyä työssäoppimisen jaksoilla kumppanuusverkoston päiväkodeissa. Työssäkäyvän opiskelijan pitää pystyä irtautumaan työstä lähi- ja etäopetusta sekä 4-7 viikon työssäoppimisjaksoja varten. Koulutuksen kesto on aiemmista opinnoista riippuen noin 2,5 vuotta.

Monimuotokoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Valintaperusteista löydät tarkemmat kriteerit vaadittavalle työkokemukselle.

päiväkotilasten reppuja päiväkodin naulakossa

”Lähipäiviä on ollut sopivasti ja opiskelukavereiden tapaaminen on tukenut jaksamista. Tiukempina hetkinä opiskelu on vienyt lähes koko vapaa-ajan, mutta tämä on kausittaista, minkä vuoksi sen on jaksanut hyvin.” "Monimuoto-opinnot vaativat itseltä sitoutumista ja asennetta, mutta ne antavat myös mahdollisuuden opiskeluun erilaisissa elämäntilanteissa.”

Mahdollisuus hakea varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin kasvatustieteiden kandidaatin tai kasvatustieteiden maisterin tutkinnon suorittaneille aukeaa syksyllä 2021 Tampereen yliopistossa.