Koulutus

Monimuoto-opiskelulla varhaiskasvatuksen opettajaksi

päiväkotilasten reppuja päiväkodin naulakossa
Varhaiskasvatuksen monimuoto-opiskeluun kuuluu työssäoppimista Tampereen yliopiston kumppanuusverkoston päiväkodeissa. Kuva: Jonne Renvall
Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi valmistua kahdessa vuodessa. Keväällä 2020 aiempia opintoja suorittaneiden on mahdollista hakea koulutukseen, jossa opintoja tehdään monimuotoisesti opiskellen.

Tampereen yliopistossa alkoi syksyllä 2018 varhaiskasvatuksen opettajan hakukohteessa uudenlainen koulutuksen toteutustapa, jossa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto suoritetaan monimuotoisesti opiskellen jopa kahdessa vuodessa.  

Tähän opiskelumuotoon on mahdollisuus hakea myös kevään 2020 korkeakoulujen yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2020. Hakukohteeseen voi pyrkiä aiemman korkeakoulututkinnon tai avoimessa ylipistossa suoritettujen opintojen perusteella. 

Opinnot suoritetaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Säännöllisten lähiopetusjaksojen lisäksi hyödynnetään ohjattua ja itsenäistä verkko-opetusta. Lisäksi opintoihin kuuluu työssäoppimista varhaiskasvatuksen koulutuksen kumppanuusverkoston päiväkodeissa, joissa ohjaajana toimii koulutuksen saanut mentori. Kumppanuusverkoston päiväkoteja on Pirkanmaan lisäksi myös Hämeenlinnassa ja Seinäjoella. 

Erilaisilla koulutus- ja työtaustoilla opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi 

Keväällä 2018 aloittaneista opiskelijoista suurin osa valmistuu tänä kesänä. Opiskelijoita koulutukseen on hakeutunut monenlaisilla koulutus- ja työtaustoilla.  

- Kokemuksemme mukaan varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeutuu myös alanvaihtajia, joilla on jo takanaan aiempi korkeakoulututkinto. Tällaiset opiskelijat ovat motivoituneita suorittamaan opinnot nopeasti päästäkseen työelämään. Uuden hakuväylän kautta halusimme avata jo aiempaa opiskeluhistoriaa omaaville mahdollisuuden suorittaa opinnot joustavasti erilaisia opetusmuotoja hyödyntäen, kertoo yliopistonlehtori Päivi Kupila

Sonja aloitti syksyllä 2018 ensimmäisessä monimuotokoulutuksessa. Hän on aiemmalta koulutukseltaan kuvataiteilija (AMK) ja on tehnyt töitä rakennusalalla kipsi- ja betonikoristeiden suunnittelun ja valmistamisen parissa. Työ oli kausiluontoista, joten työn ohessa hän opiskeli avoimessa yliopistossa kasvatustieteiden perusopinnot tähtäimessään opettajan pätevyys. Sonja huomasi, että kuvataitelijana työllistyminen oli haastavaa ja teki päiväkodin avustajan sijaisuuksia ja huomasi kaipaavansa alalta lisää haastetta ja päätyi hakemaan monimuotokoulutukseen.

- Vinkkinä voisin sanoa, että kannattaa hyödyntää avoimen yliopiston opiskelumahdollisuuksia. Ne antavat hyvän kuvan yliopisto-opiskelusta ja ovat verrattavissa myös monimuoto-opintoihin, koska niitä pystyy tekemään töiden ohessa. Jos myöhemmin aloittaa tutkintoon johtavan opiskelun, ne pystyy hyväksilukemaan tulevaan tutkintoon, Sonja kertoo.

Annamarialla ja Katjalla on työkokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja he hakeutuivat koulutukseen saadakseen esiopettajan pätevyyden.

- Opinnot ovat olleet mielenkiintoisia. On aivan erilaista lukea teoriaa, kun on työkokemusta. Mielestäni tämä koulutus on oiva lisä myös sosionomeille, toteaa Katja. Hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja toiminut varhaiskasvatuksen opettajana jo 15 vuotta.  

Annamaria on aiemmalta koulutukseltaan filosofian maisteri ja on tehnyt lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. Hän on työskennellyt museoalalla, mutta totesi kaipaavansa muuta ja on vuodesta 2016 työskennellyt esikoulun opettajana.

- Koulutus on tuonut mukavaa vastapainoa työelämään ja herättänyt uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia. Olen saanut koulutuksesta jo nyt monia ajatuksia ja ideoita töihini, pohtii Annamaria.  

Tutkinto kahdessa vuodessa 

Opiskelu on mitoitettu päätoimiseksi, ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista noin kahdessa vuodessa. Töiden ohella opiskeleminen voi tulla kyseeseen, jos opiskelija saa huomattavan paljon hyväksiluettua aikaisempia opintojaan tutkintoa varten.  Tällöinkin töissä käyvän opiskelijan on pystyttävä irtautumaan töistä yhtäjaksoisesti noin 3–4 päiväksi kerran kuussa ja molempina lukuvuosina pidemmiksi ajanjaksoiksi päiväkodissa tapahtuvaa työssäoppimista varten.  

Työssäoppimisessa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla päiväkodissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja jokaisella työssäoppimisjaksolla ovat opetussuunnitelmasta johdetut oppimistavoitteet. Opiskelijan työssäoppimista ohjataan ja jakso arvioidaan. Aiempi työkokemus ei korvaa työssäoppimisjaksoja. 

- Monimuotokoulutus on vaatinut ainakin itseltäni joustavuutta ja sitä, että on ns. monta rautaa tulessa. Pidän harjoitteluja tärkeänä ammattitaidon kannalta, mutta ne ovat aiheuttaneet pientä huolta esimerkiksi omien töiden kannalta. Aikaa on pitänyt jakaa ja yhteensovittaa töiden, opiskelujen ja perhe-elämän välillä, Annamaria kertoo.  

Opiskelijat etenevät opinnoissaan opetustarjonnan määrittelemässä järjestyksessä erityisesti ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen osalta. Joissakin opinnoissa kuten vapaasti valittavissa opinnoissa voi ajoituksen päättää itse. 

- Lähipäiviä on ollut sopivasti ja opiskelukavereiden tapaaminen on tukenut jaksamista. Tiukempina hetkinä opiskelu on vienyt lähes koko vapaa-ajan, mutta tämä on kausittaista, minkä vuoksi sen on jaksanut hyvin, Katja toteaa.  

Katja, Sonja ja Annamaria ovat opiskelleet suurimman osan ajasta työn ohelle, mutta työssäoppimisjaksot ja lähipäivät on pitänyt järjestää töistä vapaaksi. He suosittelevat koulutusta kaikille varhaiskasvatuksen opettajan työstä kiinnostuneille, joilla on kokemusta työelämästä. He korostavat, että opiskelu vaatii aikaa ja opintoihin on pystyttävä panostamaan. 

- Monimuoto-opinnot vaativat itseltä sitoutumista ja asennetta, mutta ne antavat myös mahdollisuuden opiskeluun erilaisissa elämäntilanteissa, Sonja toteaa.

Hakukohteen kuvaus ja valintaperusteet 
  

Yhteystiedot
Opintokoordinaattori Tytti Lindroos, 050 318 2550, tytti.lindroos [at] tuni.fi 
Tampereen yliopisto