Hyppää pääsisältöön

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Monipuolisiin kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin

Elinikäistä ja jatkuvaa oppimista

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa opiskelet monipuolisesti ja laaja-alaisesti kasvatustieteitä. Perehdyt opintojesi aikana muun muassa oppimiseen, opetukseen ja koulutukseen, kasvatuksen historiaan ja -filosofiaan, koulutuspolitiikkaan, koulutusjärjestelmään,  opetussuunnitelmaan ja erilaisiin oppimisympäristöihin. Lisäksi tutustut jatkuvaan oppimiseen ja muutoksiin elämän eri vaiheissa, aikuiskasvatukseen ja työelämään, koulutuksen kulttuurisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin sekä kestävään kehitykseen. Opintojesi aikana saat valmiuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemiseen monipuolisilla menetelmäopinnoilla, joita hyödynnät erityisesti opinnäytetöissä (kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma). Opinnot tukevat jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellisen ajattelun ja asiantuntijuuden kehittymistä sekä yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelun valmiuksiasi.  

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa suoritat ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen syvennät asiantuntijuuttasi kasvatustieteen maisteriopinnoissa. Sinulla on myös mahdollisuus hakeutua suorittamaan aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot. 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus sisältää paljon valinnaisuutta, niin kasvatustieteiden opinnoissa kuin vapaasti valittavissa opinnoissa. Omilla valinnoillasi suuntaat oman asiantuntijuutesi rakentumista elinikäisessä ja jatkuvassa oppimisessa.  

Tutkinnon vapaasti valittavilla opinnoilla voit suunnata asiantuntemustasi niin julkisen sektorin, yritysmaailman kuin myös järjestöpuolen tehtäviin hyödyntämällä Tampereen korkeakouluyhteisön laajaa opetustarjontaa. Voit myös suorittaa opintoja kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa rakentuva asiantuntijuus mahdollistaa työllistymisen monenlaisiin tehtäviin julkiselle sektorille, järjestöihin tai yrityksiin. Tehtävinäsi voivat olla esimerkiksi koulutussuunnittelu, erilaiset kehittämishankkeet, koulutuksen hallinto ja johtaminen tai opetus- ja tutkimustyö. Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. 

Tervetuloa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutukseen!