Ryhmäkuva
Tutkinto-ohjelma

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden koulutus

Monipuolisiin kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin

Perehdy teorian ja käytännön välisiin suhteisiin.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa (elokas) perehdytään tutkimuspainotteisesti teorian ja käytännön välisten suhteiden ymmärtämiseen. Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia erilaisiin kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijatehtäviin.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Kasvatustieteiden opinnot antavat valmiuksia monenlaisiin työelämän tehtäviin.

Opintojesi aikana perehdyt muun muassa oppimiseen, opetukseen, erilaisiin oppimisympäristöihin, kasvatus- ja koulutusjärjestelmään, opetussuunnitelmaan, arviointiin sekä koulutuksen kansainvälisiin kysymyksiin. Tutkinnon vapaasti valittavilla opinnoilla rakennat osaamistasi niin yritysmaailman, julkisen sektorin kuin myös järjestöpuolen tehtäviin hyödyntämällä Tampereen korkeakouluyhteisön laajaa opetustarjontaa. Voit myös suorittaa opintoja kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Opintojesi aikana saat valmiuksia laatia selvityksiä organisaation koulutustarpeista, suunnitella ja organisoida koulutustilaisuuksia tai laajempia kokonaisuuksia ja kehittää koulutuksen toteuttamismuotoja. Lisäksi saat välineitä koulutuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä erilaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa suoritat ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen syvennät asiantuntijuuttasi kasvatustieteen maisteriopinnoissa. Sinulla on myös mahdollisuus hakeutua suorittamaan aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot.