Hyppää pääsisältöön

Monimuoto-opiskelulla varhaiskasvatuksen opettajaksi

Julkaistu 24.2.2020
Tampereen yliopisto
päiväkotilasten reppuja päiväkodin naulakossaVarhaiskasvatuksen monimuoto-opiskeluun kuuluu työssäoppimista Tampereen yliopiston kumppanuusverkoston päiväkodeissa. Kuva: Jonne Renvall
Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi valmistua nopeimmillaan kahdessa vuodessa. Keväällä 2023 varhaiskasvatuksen tehtävissä toimineiden on mahdollista hakea valtakunnalliseen 1000+ monimuotokoulutukseen, joka toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä.

Tampereen yliopistossa alkoi syksyllä 2018 varhaiskasvatuksen opettajan hakukohteessa uudenlainen koulutuksen toteutustapa, jossa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto suoritetaan monimuotoisesti opiskellen jopa kahdessa vuodessa.  

Tähän opiskelumuotoon on mahdollisuus hakea myös kevään 2024 korkeakoulujen yhteishaussa ja opinnot alkavat syksyllä 2024. 

Opinnot suoritetaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Säännöllisten lähiopetusjaksojen lisäksi hyödynnetään ohjattua ja itsenäistä verkko-opetusta. Lisäksi opintoihin kuuluu ohjattua työssäoppimista varhaiskasvatuksen koulutuksen kumppanuusverkoston päiväkodeissa, joissa ohjaajana toimii koulutuksen saanut mentori. Kumppanuusverkoston päiväkoteja on Pirkanmaan lisäksi Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Seinäjoella.  

Erilaisilla koulutus- ja työtaustoilla opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi  

Keväällä 2018 aloittaneista opiskelijoista suurin osa valmistui kesällä 2020. Opiskelijoita koulutukseen hakeutui monenlaisilla koulutus- ja työtaustoilla.   

- Kokemuksemme mukaan varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeutuu myös alanvaihtajia, joilla on jo takanaan aiempi korkeakoulututkinto. Tällaiset opiskelijat ovat motivoituneita suorittamaan opinnot nopeasti päästäkseen työelämään. Uuden hakuväylän kautta halusimme avata jo aiempaa opiskeluhistoriaa omaaville mahdollisuuden suorittaa opinnot joustavasti erilaisia opetusmuotoja hyödyntäen, kertoo yliopistonlehtori Päivi Kupila.  

Sonja aloitti syksyllä 2018 ensimmäisessä monimuotokoulutuksessa. Hän on aiemmalta koulutukseltaan kuvataiteilija (AMK) ja on tehnyt töitä rakennusalalla kipsi- ja betonikoristeiden suunnittelun ja valmistamisen parissa. Työ oli kausiluontoista, joten työn ohessa hän opiskeli avoimessa yliopistossa kasvatustieteiden perusopinnot tähtäimessään opettajan pätevyys. Sonja huomasi, että kuvataitelijana työllistyminen oli haastavaa ja teki päiväkodin avustajan sijaisuuksia ja huomasi kaipaavansa alalta lisää haastetta ja päätyi hakemaan monimuotokoulutukseen. 

- Vinkkinä voisin sanoa, että kannattaa hyödyntää avoimen yliopiston opiskelumahdollisuuksia. Ne antavat hyvän kuvan yliopisto-opiskelusta ja ovat verrattavissa myös monimuoto-opintoihin, koska niitä pystyy tekemään töiden ohessa. Jos myöhemmin aloittaa tutkintoon johtavan opiskelun, ne pystyy hyväksilukemaan tulevaan tutkintoon, Sonja kertoo. 

Annamarialla ja Katjalla on työkokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja he hakeutuivat koulutukseen saadakseen esiopettajan pätevyyden. 

- Opinnot ovat olleet mielenkiintoisia. On aivan erilaista lukea teoriaa, kun on työkokemusta. Mielestäni tämä koulutus on oiva lisä myös sosionomeille, toteaa Katja. Hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja toiminut varhaiskasvatuksen opettajana jo 15 vuotta.   

Annamaria on aiemmalta koulutukseltaan filosofian maisteri ja on tehnyt lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. Hän on työskennellyt museoalalla, mutta totesi kaipaavansa muuta ja on vuodesta 2016 työskennellyt esikoulun opettajana. 

- Koulutus on tuonut mukavaa vastapainoa työelämään ja herättänyt uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia. Olen saanut koulutuksesta jo nyt monia ajatuksia ja ideoita töihini, pohtii Annamaria.   

Tutkinto jopa kahdessa vuodessa  

Opiskelu on mitoitettu päätoimiseksi, ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista nopeimmillaan kahdessa vuodessa. Osittain töiden ohella opiskeleminen voi tulla kyseeseen, jos opiskelija saa huomattavan paljon hyväksiluettua aikaisempia opintojaan tutkintoa varten. Tällöinkin töissä käyvän opiskelijan on pystyttävä irtautumaan töistä yhtäjaksoisesti noin 2-4 arkipäiväksi 1-2 kertaa kuukaudessa ja molempina lukuvuosina pidemmiksi ajanjaksoiksi päiväkodissa tapahtuvaa työssäoppimista varten. Lisäksi opetusta järjestetään iltapäivisin etäopetuksena. 

Koulutus on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen vaatii opiskelijalta keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Kannattaa jo opintoihin hakeutuessa pohtia omaa ajankäyttöään ja mahdollisten opintovapaiden järjestymistä.  

Työssäoppimisessa osa tutkinnon tavoitteista opitaan Tampereen yliopiston kumppanuusverkoston päiväkodissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja jokaisella työssäoppimisjaksolla ovat opetussuunnitelmasta johdetut oppimistavoitteet. Opiskelijan työssäoppimista ohjataan ja jakso arvioidaan. Aiempi työkokemus ei korvaa työssäoppimisjaksoja. 

”Monimuotokoulutus on vaatinut ainakin itseltäni joustavuutta ja sitä, että on ns. monta rautaa tulessa. Pidän harjoitteluja tärkeänä ammattitaidon kannalta, mutta ne ovat aiheuttaneet pientä huolta esimerkiksi omien töiden kannalta. Aikaa on pitänyt jakaa ja yhteensovittaa töiden, opiskelujen ja perhe-elämän välillä.”, Annamaria kommentoi.  

Opiskelijat etenevät opinnoissaan opetustarjonnan määrittelemässä järjestyksessä erityisesti ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen osalta. Joissakin opinnoissa kuten vapaasti valittavissa opinnoissa voi ajoituksen päättää itse. Tämä vaatii opiskelijalta kykyä suunnitella opintoja itsenäisesti. 

”Lähipäiviä on ollut sopivasti ja opiskelukavereiden tapaaminen on tukenut jaksamista. Tiukempina hetkinä opiskelu on vienyt lähes koko vapaa-ajan, mutta tämä on kausittaista, minkä vuoksi sen on jaksanut hyvin.”, Katja toteaa.  

Katja, Sonja ja Annamaria ovat opiskelleet suurimman osan ajasta työn ohella, mutta työssäoppimisjaksot ja lähipäivät on pitänyt järjestää töistä vapaaksi. He suosittelevat koulutusta kaikille varhaiskasvatuksen opettajan työstä kiinnostuneille, joilla on kokemusta työelämästä. He korostavat, että opiskelu vaatii aikaa ja opintoihin on pystyttävä panostamaan. Moni opiskelija on myös ottanut pidempiä opintovapaajaksoja opiskelun mahdollistamiseksi. 

”Monimuoto-opinnot vaativat itseltä sitoutumista ja asennetta, mutta ne antavat myös mahdollisuuden opiskeluun erilaisissa elämäntilanteissa.”, Sonja toteaa.
 

Lue täältä tarkempia tietoja hausta ja vaadittavista opinnoista: 

Hakukohde Opintopolussa  

 

 

Hakuneuvonta  

Tampereen yliopiston hakijapalvelut   

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:  

 

Millaista ajankäyttöä opinnot vaativat? 

Opetusta järjestetään kokonaisina lähipäivinä, kokonaisina etäpäivinä, iltapäivisin järjestettävänä etäopetuksena sekä verkko-opetuksena. Lisäksi molempina vuosina on työssäoppimisjaksot ensimmäisenä vuonna 4 viikkoa ja toisena vuonna 7 viikkoa. Opinnot vaativat kykyä opintojen itsenäiseen suunnitteluun sekä valmiutta etäopiskeluun. Lähipäiviä järjestetään 1–4 päivää kuukaudessa 1–2 kertaa kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen vaatii 27 tuntia työskentelyä.  

 

Voiko työssäoppimisen tehdä omalla työpaikalla? 

Ei voi. Työssäoppiminen on ohjattua harjoittelua ja se tapahtuu Tampereen yliopiston kumppanuusverkoston päiväkodeissa. Lisätietoja kumppanuusverkostosta voi lukea täältä

 

Saako edeltävistä opinnoista hyväksilukuja? 

Haussa vaadittavat kasvatustieteen perusopinnot hyväksiluetaan kokonaisuudessaan. Myös kasvatustieteiden aineopinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja esimerksiksi avoimen yliopiston suorituksilla. Aiemmalla korkeakoulututkinnolla saa korvattua vapaasti valittavat opinnot sekä useimmiten hyväksiluettua osan kieliopinnoista. Hyväksiluvut käsitellään opintojen alettua. Työkokemuksella ei voi korvata opintoja.  

 

Onko kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen mahdollista hakeutua maisteriopintoihin? 

Tampereen yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa opiskelevien on mahdollista hakea sisäisellä menettelyllä oikeutta kasvatustieteen maisterin opintoihin. 

 

Olen opiskellut lastentarhanopettajan opinnot opistossa ja haluaisin tehdä kasvatustieteen maisterin tutkinnon, miten voisin päivittää tutkintoni? 

Opistotason tutkinnolla ei voi hakea suoraan maisteriopintoihin, vaan tulee tehdä ensin alempi korkeakoulututkinto. Opistotason opinnoilla ei saa juurikaan hyväksilukuja varhaiskasvatuksen opettajan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnosta. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon voi tehdä Tampereen yliopistossa myös elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintosuunnassa.