Opetus- ja varhaiskasvatusalan täydennyskoulutuksia.

Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutukset

Opetus- ja kasvatusalan koulutukset täydentävät alan ammattilaisten osaamista ja tukevat heidän työhyvinvointiaan.

Järjestämme monipuolisesti erilaisia täydennyskoulutuksia niin opetuksen kuin aikuis- ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville.

Tarjonnastamme löytyy muun muassa koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin soveltuvia eri aineiden uusia didaktisia käytäntöjä kuin pedagogisia lähestymistapoja inklusiivisen sekä kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisen oppilasryhmän hallintaan. Meiltä löytyy myös maahanmuuttajataustaisille opettajille opettajaksi pätevöittäviä koulutuksia.

Alkavat opetus- ja kasvatusalan koulutukset

Ammatillinen opettajankoulutus

Yhteisössämme on myös tarjolla ammatillista opettajankoulutusta

Tutustu tarjontaan!